Exkluzívne zastupujeme

Keramické filtračné elementy pre filtráciu horúcich spalín

Keramické filtračné elementy pre filtráciu horúcich spalín

TENMAT vyrába širokú škálu konštrukcií prvkov z rôznych žiaruvzdorných materiálov. Filtračné keramické tyče TENMAT Candle (CS1150F) a Big Tube (CS1255F) sú vyrábané bez použitia azbestu a spĺňajú najvyššie celosvetové emisné normy. Pri používaní keramických filtračných tyčí nie je nutné do filtračného systému zaraďovať nákladné odlučovače iskier či systémy pre zníženie teploty spalín.

Pri použití sorbentace sú keramické tyče vhodné pre odstránenie širokej škály znečisťujúcich látok ako kyseliny, zásady, ťažké kovy, furány či dioxíny.

Výrobca uvádza predpokladanú životnosť filtračných tyčí dlhšia ako 6 rokov pri nepretržitej prevádzke, bez zníženia účinnosti filtrácie.

Materiál pre výrobu filtračných tyčí je prírodného pôvodu, použitý filtračné tyče je možné skladovať na bežné skládke a nie je nutné k nim pristupovať ako k nebezpečnému odpadu.

 

Keramické filtre pre malé biomasové kotly

Vlastnosti materiálu filtračných trubíc


 • Použitie pre filtráciu horúcich plynov do 1000 °C
 • Vysoká účinnosť filtrácie – obvykle 99,99%
 • Zbytkový úlet TZL zvyčajne pod 1 mg / m3
 • Materiál je odolný voči väčšine chemikálií
 • Materiál je odolný proti tepelným šokom
 • Regenerácia pomocou pulzov tlakového vzduchu
 • Samonosné prevedenie – nie je nutná žiadna kovová klietka
 • Materiál je úplne nehorľavý – ohňovzdorný a iskrám odolný
Spalinový filter

Použitie keramických filtračných trubíc v odprášenie spalín


 • Odprášenie spalín v spaľovniach nebezpečného odpadu
 • Odprášenie spalín biomasových kotlov
 • Odprášenie spalín krematórií
 • Odprášenie sklárskych pecí
 • Odprášenie spalín pri sanácii a rekultivácii pôdy
 • Odprášenie pecí v cementárňach
 • Odprášenie pecí pri výrobe tehál
 • Odprášenie taviacich pecí železných a neželezných kovov
Kontaktujte nás elektrofiltre

Kontaktujte nas


 • Ponúkame samotné keramické tyče pre Vašu vlastnú aplikáciu. Rozmery keramických tyčí, 3D modely, 2D výkresy a technické listy sú k stiahnutiu v sekcii katalóg.
 • Ponúkame keramické tyče vrátane konštrukčnej dokumentácie pre výrobu Vašej filtračné jednotky – viď obchodný model „know-how“.
 • Navrhujeme a vyrábame filtračné jednotky s keramickými filtrami pre Vašu konkrétnu aplikáciu odprášenie horúcich spalín.