Servis

Výmena filtračného média

Výmena filtračného média

Naše servisné oddelenie zabezpečuje výmenu filtračného média u filtračných jednotiek našej výroby, ale zároveň aj výmeny filtrov od ostatných výrobcov. Základné náhradné diely pre filtre G&G držíme skladom, diely pre servis filtrov ostatných výrobcov zabezpečujeme zvyčajne do jedného až dvoch týždňov. Pri variante servisnej zmluvy SERVIS 24 je všetok potrebný materiál uskladnený v našom sklade či v sklade klienta. Pri požiadavke na okamžitý servis tak neriešime potrebu servisného materiálu, ale iba časovú os príchodu technikov ku klientovi. Pre dohodnutie servisné zmluvy nás prosím kontaktujte.

Výmena filtračného média

Aký je postup pri výmene filtračného média


Pri nových servisných prípadov najprv vykoná pracovník servisu prvotnú servisnej kontrolu, kde sa zoznámi s typom servisované filtračné jednotky, typom filtračných elementov, materiálové špecifikáciu filtrov a rozsahu poškodenia filtračného média. Servisné oddelenie následne objedná požadovaný typ filtrov – filtračné patróny, filtračné kazety, filtračné tašky či filtračné hadice a dohovorí s klientom presný termín servisné práce.

Výmena filtračného média

Ako prebieha výmena filtrov


Servisné výmena filtrov vo filtračnej jednotke vždy závisí na konkrétnom type a výrobcovia filtračné jednotky. Naši servisní pracovníci sú znalí konštrukcie veľkej väčšiny filtrov prevádzkovaných na území ČR a SK. U patrónových a cartridgových filtrov sú menené vždy kompletné filtračné náplne. U taškových, kapsových či hadicových filtračných jednotiek dochádza k výmene textilných filtračných elementov, pričom vnútorná drôtená klietka filtračného média zostáva pôvodné, pokiaľ nie je poškodená. Servisný pracovník po výmene filtrov vykoná vysatie nečistôt z čistej strany filtračnej jednotky aj kompletné odskúšanie funkcie regeneračných ventilov a funkcie systému regenerácie. Po ukončení servisnej výmeny a odskúšanie filtra je servisná oprava odovzdaná klientovi podpisom v servisnom liste.

Výmena filtračného média

Obvyklá životnosť filtračného média


Životnosť filtračného média sa rôznia pre jednotlivé typy filtračných jednotiek a aplikácií odsávanie. Všeobecne možno povedať, že životnosť správne dimenzovaného textilného filtra dosahuje cca 18 000 až 25 000 prevádzkových hodín než je nutný servisný zásah U patrónových a cartridgových filtrov dosahujú životnosť filtračných patrón cca 2500 až 5000 prevádzkových hodín.

Výmena filtračného média

Životnosť filtračného média možno predĺžiť


Ako príklad možného navýšenia životnosti filtrov uvádzame systém odsávania zváracích dymov. Filtre v odsávanie zvarovní sú často znehodnotené mastnú zložkou odsávaného dymu. Táto mastnota upchá póry filtračného elementu a zapríčiní nepriechodnosť vzduch skrze filtračné médium a je nutná servisné výmena. Životnosť je možné predĺžiť inštaláciou dávkovacie stanice sorbentu, ktorá do sacieho potrubia periodicky pridáva sorbent, ktorý pomáha k vysušovaniu povrchu filtračného média a prispieva k lepšej regenerovatelnosti filtra. Filtračná jednotka potom pracuje pri nižších tlakových stratách, nižšej spotrebe elektrickej energie ventilátora a životnosť filtrov takto vzrastie o minimálne 20%. Servisný technik je schopný priamo u klienta posúdiť vhodnosť inštalácie sorbentizační stanice či iného podobného opatrenia.