Servis

Mechanické opravy filtračných jednotiek

Mechanické opravy filtračných jednotiek

Pracovníci nášho servisu vykonáva mechanické opravy filtračných systémov. K mechanickému poškodeniu dochádza predovšetkým vplyvom odsávanie abrazívnych prachov a vysokým odsávacím rýchlostiam. K najčastejším poškodením dochádza k predratiu vzduchotechnických kolien v sacom potrubí, poškodenie výsypky filtračných jednotiek či celých častí filtračných jednotiek. Prípravu na opravu zabezpečujú naši konštruktéri, ktorí zmapujú, vymeria a vymodelujú diely potrebné pre opravu. Všetka pripravuje vo 3D modelovanie tak, aby sme si boli istí, že novo vyrobené diely budú kompatibilné náhradou poškodených častí. Nové diely vyrábame na mieru vo vlastnom výrobnom závode. Samotná realizácia opravy následne prebieha po termínované dohovore s investorom.

Oprava výsypiek filtrov a skrine filtrov

Oprava výsypiek filtrov a skrine filtrov


K poškodeniu výsypiek filtrov často dochádza pri zaústenie sacieho potrubia priamo do ihlanové výsypky filtra. Odsávaný prach spolu s prúdiacou vzdušniny tvorí vnútri výsypky vzduchové prúdy, ktoré majú za následok nadmerné opotrebovanie oblastí výsypky. Pri predreniu výsypky dochádza k úniku a hromadeniu prachu v priestore okolo filtra. Pri lokálnom poškodení možno výsypku opraviť privarením oceľového plátu, ale ak sa nejedná len o lokálne poškodenie a steny výsypky sú abrazívnym prachom oslabené, je nutné vyrobiť a vymeniť celú výsypku.

Opravy poškodeného potrubia

Opravy poškodeného potrubia


Často vykonávanú opravou je výmena poškodeného potrubia. Potrubie u odsávanie abrazívnych prachov trpia účinkami abrazívneho opotrebenia, ktoré sa najčastejšie objavuje v kolenách a odbočkách. Pracovníci nášho konštrukčného oddelenia vymeria poškodenú časť potrubia, vymodelujú diely potrebné na výmenu a následne materiál vyrobíme vo vlastnom výrobnom závode. Opravu prováníme po termínované dohovore s prevádzkovateľom.