Servis

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Zameriavame sa na bezdemontážnu vyvažovanie rotorov ventilátorov. Vyvažuje transportné ventilátory a odsávacie radiálne ventilátory. Špecializujeme sa na vyvažovanie ventilátorov u filtračných systémov priamo u klientov, a to bezdemontážním spôsobom.

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Čo je to nevyváženosť rotorov ventilátorov?


Nevyváženosť vzniká u rotorov ventilátorov, v ktorom os ťažisko nie je totožná s osou rotácie rotora ventilátora. Odstredivá sila nevývažku sa prenáša cez ložiska uloženie hriadeľa rotora či motora do skrine ventilátora a celá zostava tak vibruje. Vibrácie spôsobujú nielen zvýšenú záťaž ložísk, motora a skrine ventilátora, kde môže dôjsť k ich poškodeniu, ale zároveň zvyšujú hlučnosť ventilátora za prevádzky.

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Prečo vyvážený ventilátor zrazu začne vibrovať?


Náhle zvýšenie vibrácií ventilátora je indikáciou poškodeniu rotora ventilátora, ako je mechanické poškodenie lopatky ventilátora, prasknutie zvaru lopatky či poškodenia dopravovaným médiom. Práve poškodenie dopravovaným médiom často vzniká u transportných ventilátorov, kde je ventilátorom dopravovaný ako vzduch, tak aj častice odsávaného materiálu. Na rotora ventilátora môžu vznikať nánosy materiálu, ktoré môžu vibrácie ventilátora vyvolať.

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Aká je výhoda bezdemontážnu vyvažovanie ventilátorov?


Výhoda bezdemontážního vyvažovanie rotorov ventilátorov je dynamické vyváženie celej rotujúce sústavy motor + hriadeľ + rotor ventilátora. Druhou nespornou výhodou bezdemontážního vyvažovanie je úspora času a práce a s tým spojená úspora investičných nákladov na opravu stroja.

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Ako prebieha vyvažovanie v praxi?


Servisný technik najprv zabezpečí ventilátor proti spusteniu tak aby bola zaistená jeho bezpečnosť. Vykoná fyzickú kontrolu rotora ventilátora a odstránenie nalepeného prachu na listoch rotora. Na rotujúce súčasť nalepí reflexný pásik, ktorý slúži na snímanie otáčok rotora a zároveň stanovuje uhol ku ktorému bude počítaný nevyváženosť najviac. Technik ďalej umiestni senzor snímania otáčok a senzor vibrácií na bližšiu ložisko rotora ventilátora. Pri prvom roztočení ventilátora na prevádzkové otáčky vyvažovačka načíta dáta o veľkosti a uhla nevývažku voči reflexnému pásku. Pred druhým meraním je na definovaný uhol nainštalované rozvažovacie závažia o presnej hmotnosti. Vďaka tomuto zámerne inštalovanému nevývažku dôjde k ovplyvneniu vibrácie a vyvažovacie program automaticky vypočíta presný uhol a veľkosť závažia, ktoré je nutné na rotor ventilátora přivrtat, přinýtovat či privariť. Následne dôjde k tretiemu roztočení sústavy tzv. Kontrolnému merania. Pokiaľ ide vyvažovanie podľa plánu, stačí pre kvalitné vyváženie rotora trikrát roztočiť ventilátor.

Dynamické vyvažovanie ventilátorov

Výsledok vyvažovanie ventilátorov


Od vyváženie je spísaný protokol, ktorý presne popisuje vstupné hodnoty nevyváženosť, použitá závažia a zostatkovou úroveň nevyváženosť.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Prevencia proti vysokým vibráciám


Odporúčame vykonávať pravidelnú servisnú diagnostiku vibrácií každého ventilátora minimálne jedenkrát ročne. Budeme radi, keď sa na nás obrátite.