Servis

Autodiagnostický systém filtra ASF

Autodiagnostický systém filtra ASF

Prevádzkujete filtračné zariadenie, na ktorom je závislá Vaša výrobná technológia? Pri akejkoľvek poruche filtračnej technológie ste nútení odstaviť aj výrobnú linku? Je pre Vás čistota pracovného prostredia natoľko dôležitá, že si nemôžete dovoliť neplánované výpadky filtračnej technológie? Práve pre Vás máme ideálneho pomocníka ASF Autodiagnostický Systém Filtra.

Aký je prínos ASF?

Aký je prínos ASF?


ASF slúži na nepretržité monitorovanie stavu filtračné jednotky, porovnávanie nameraných parametrov a indikáciu neprirodzených stavov. Systém pracuje nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni, celoročne. Prínosom ASF je včasná indikácia blížiace sa poruchy, ktorá by mala za následok havarijné odstavenie filtračného systému a tým aj obmedzenie výroby prevádzkovateľa. Systém ASF plne nahradzuje neustálu prítomnosť servisného technika. Pri indikácii blížiace sa poruchy je systémom automaticky informovaný prevádzkovateľ a pridelený servisný pracovník, ktorý príde opraviť konkrétne budúce poruchu.

Ako to funguje?

Ako to funguje?


K prevádzkovanému filtračnému systému je doinštalovania zostava snímačov a senzorov, a prepojená s riadiacou jednotkou ASF, ktorá nepretržite vyhodnocuje merané dáta. Systém ASF nič neriadi, ani do funkcie filtračného systému nijako nezasahuje. Jedná sa len o kontinuálny monitoring prevádzkových parametrov a výstrahou či upozornením na neštandardné prevádzkové stavy. Dáta sú odosielané archivovaná na SQL serveru. Užívateľ tak môže kedykoľvek nahliadnuť do histórie záznamu a skontrolovať tak funkciu systému.

Aké parametre vie ASF monitorovať?

Aké parametre vie ASF monitorovať?


Jednotlivé parametre monitorované systémom ASF sa môžu pre rôzne aplikácie líšiť. Prevažne sa jedná o dôležité prevádzkové hodnoty, ktoré sú štandardne jednorazovo kontrolované pri fyzickej návšteve servisného technika pri servisnej diagnostike.

 • Monitorujeme výkonové parametre filtračného systému
  • Množstvo odsávaného vzduchu
  • Podtlak v sacom potrubí, tlakovú diferenciu a pretlak vo výtlačnom potrubí
  • Teplotu odsávaného vzduchu pred a za filtrom
 • Monitorujeme parametre ventilátora
  • Teplotu ložísk
  • Vibrácie rotora ventilátora
 • Monitorujeme funkciu regenerácie
  • Spotreba tlakového vzduchu
  • Vplyv regenerácie aftercleaning na pokles tlakové straty
 • Monitorujeme filtračnú schopnosť
  • Meraním TZL v ceste prefiltrovaného vzduchu
 • Monitorujeme funkciu vynášanie prachu
  • Monitoring otáčok turniketu a slimákov
  • Monitoring tesnosti turniketu
  • Monitoring hladiny prachu vo výsypke
 • Monitorujeme energetické náklady na filtračný systém
  • Monitoring spotreby elektrickej energie
  • Monitoring spotreby tlakového vzduchu
Akým poruchám vie ASF predchádzať?

Akým poruchám vie ASF predchádzať?


Množstvo indikovatelných porúch je závislé od počtu a typu inštalovaných čidiel a líšia sa pre rôzne aplikácie. V plnej výbave systému prevádzkovateľa informujeme o nasledujúcich neštandardných stavoch:

 • Upozornenie na nízky sací výkon – indikácia nedostatočného odsávanie u technológie
 • Upozornenie na vysokú teplotu odsávaného vzduchu – indikácia možného poškodenia filtračného média
 • Upozornenie na vysoký či nízky podtlak v sacom potrubí – indikácia nevhodného sania
 • Upozornenie na vysoký pretlak výduchového traktu – indikácia přicpání výduchového rukávce
 • Upozornenie na nefunkčný systém vynášanie prachu
 • Upozornenie na vysokú tlakovú stratu filtračného média – indikácia nedostatočné regenerácia
 • Upozornenie na vysokú prašnosť za filtrom – indikácia poškodeného filtračného média
 • Upozornenie na vysoký odber tlakového vzduchu – indikácia poškodeného ventilu regenerácie
 • Upozornenie na zvýšenú teplotu za filtrom – indikácia začínajúceho zahorenie vo filtri
 • Upozornenie na zvýšené vibrácie ventilátora – indikácia poškodenia rotou ventilátora
 • Upozornenie na zvýšenú teplotu ložísk motora – indikácia poškodenie ložísk motora
 • Upozornenie na vysoký odber elektrickej energie – indikácia neúčinnou systému
Na aké technológie odsávanie možno ASF nainštalovať

Na aké technológie odsávanie možno ASF nainštalovať


Autodiagnostický systém filtra je plne aplikovateľný na akýkoľvek systém centrálneho odsávania, inštalovaný ľubovoľným dodávateľom, vyrobený ľubovoľným výrobcom.

Ako ASF aplikovať?


Kontaktujte nás. Naši technici Vám pripravia ponuku systému ASF na mieru Vašej technológiu. Systém ASF je možné doplniť aj komplexnými servisnými službami v rámci zabezpečenie chodu filtračné technologie.Kontaktujte nás. Naši technici Vám pripravia ponuku systému ASF na mieru Vašej technológiu. Systém ASF je možné doplniť aj komplexnými servisnými službami v rámci zabezpečenie chodu filtračnej technológie.