Vysokotlakové odsávanie od brúsok

Výkon centrálnej vysokotlakové filtračné jednotky sme dimenzovali pre súbeh troch pracovníkov pre súčasnom brúsenie.

Nainštalovali sme ďalšie dve pripojovacie miesta pre pripojenie čistiace hadice, ktoré však neuvažujeme do súbehu odsávaných miest. Upratovanie kabíny bude prebiehať po ukončení brúsiacich prác.

Vysávačová jednotka je umiestnená vo vonkajšom prostredí vo vzdialenosti cca 20 metrov od kabíny. Prevedenie vysokotlakové filtračné jednotky je v prevedení zodpovedajúcej explozního prachu. Filtračné zariadenie je vybavené tlakovo odolnou skríň, antistatickým filtračným médiom, uvoľňovacie membránou s bez systémom. Bezplameňová systém používame pri vonkajšej jednotka iba z toho dôvodu, že je jednotka umiestnená blízko komunikácie s pohybom chodcov. Do sacieho potrubia je osadená spätná klapka B-Flap. Potrubie sania je v hrubostennom tlakovo odolnom prevedení, jednotlivé dielce potrubie sú elektricky prepojené.

Hadica pre pripojenie brúsok sú vyrobené z antistatického materiálu.

Pripojenie k jednotlivým brúskam je riešené automaticky ovládanými klapkami, ktoré reagujú na spotrebu tlakového vzduchu brúskou. Pri spustení brúsky sa automaticky otvorí klapka a prebieha odsávanie. Systém je navrhnutý pre použitie vibračných brúsok, ktoré sú prispôsobené pre odsávanie do brúsneho nástroja otvory vo brúsnom papieri.

Pre realizáciu sme využili nami vyrábané filtračné jednotky Vacuum JET v zosilnenom prevedení pre podtlak – 70 kPa. Zdrojom podtlaku je Vysokopodtlaková turbína riadenie frekvenčným meničom v závislosti na udržanie požadovaného tlaku v sacom potrubí.

Popis filtra Vacuum JET

Ide o suché, textilné filtračné zariadenie prachových podielov, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Filtračné zariadenie vyrábame v prevedení pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí, a to bez nutnosti bez nutnosti zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokej účinnosti filtrácie – na 99,9%, preto je možno prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do priestoru výrobnej haly.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.