Odsávanie práškové lakovne

Partner: Odsávanie práškové lakovne

Realizovali sme zákazku pre nášho partnera - spoločnosť SURFIN Technology s.r.o. výmenu existujúceho filtračného zariadenia pre odsávanie práškové lakovne za nové filtračné zariadenie.

Použili sme nami vyrábanú filtračnú jednotku G & G Patro JET o odsávacom výkone Q = 10 000 m3 / h. Filtračné zariadenie je vybavené antistatickými filtračnými patrónami, regenerovanými pulzy tlakového vzduchu. Radiálny ventilátor je umiestnený v akustickom boxe pre zabezpečenie nízkej hladiny hluku. Výduch prefiltrovaného vzduchu je vedený späť do priestoru práškovej lakovne. Naša dodávka zahŕňala demontáž existujúcej filtračnej technológie a montáž novej filtračnej jednotky s pripojením k existujúcim potrubným rozvodom. Realizáciu zaisťovala naša partnerská spoločnosť V-dusting.

Popis patronového filtra

Ide o suché, patrónové filtračné zariadenie prachových podielov, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Odsávací výkon je stanovený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Zaťaženie filtračnej plochy je pri filtri typu G & G Patro JET stanovené na min 1,0 m3 / m2 / min Ventilátor nie je súčasťou filtračné jednotky. Filtračné zariadenie vyrábame v prevedení pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí a to bez nutnosti bez nutnosti zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokej účinnosti filtrácie – na 99.9%, preto je možno prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do priestoru výrobnej haly. Pomer vrátenie vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových pomerov výrobného objektu.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.