Odsávanie prachu z brusiarne

Partner: Odsávanie prachu z brusiarne

Referencia použitia nášho filtračného zariadenia G&G Jet BAG pre odsávanie a filtráciu prachu z brúsenia. Naše filtračné jednotky dosahujú pri filtrácii brúsneho prachu dlhú životnosť filtračného média a nízke náklady na výmenu filtračných médií.

Naša dodávka zahŕňa výrobu a dodávku filtračného zariadenia G&G Jet BAG pre aplikáciu odsávanie prachu z brusiarne. Filtračné zariadenie je vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Filtračným médiom sú ploché filtračné hadice z netkanej textílie. Odsávanie zaisťuje radiálny vysokotlakový ventilátor s vysokou účinnosťou. Filtračné zariadenie G&G Jet BAG pre aplikáciu  odsávania prachu v brusírnách zabezpečuje kontinuálny odsávací výkon a disponuje dlhou životnosťou filtračného média – pri dvoj smennej prevádzke minimálne 5 rokov. Filtračné zariadenie sme dodávali pre nášho partnera spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o..

Špecifikum filtračnej jednotky

Filtračné zariadenie G&G Jet BAG je pre separáciu brúsneho prachu vybavené predodlučovacou komorou, ktorá zaisťuje separáciu hrubšieho brúsneho prachu tak, aby nepoškodil filtračné médium. Regeneračný systém je umiestnený vo vrchnej časti filtračného zariadenia preto, aby mohlo byť výstupné potrubie prefiltrovaného vzduchu napojené v spodnej časti filtračnej skrine. Toto usporiadanie regeneračného systému pomáha pri regenerácii filtračného média a filtračná jednotka tak disponuje nižšou tlakovou stratou pri prevádzke filtra. Regenerácia filtračnej jednotky je vybavená inteligentnou riadiacou jednotkou, ktorá reaguje na veľkosť tlakovej straty filtračnej jednotky. Ak je tlaková strata filtra nízka, regenerácia je vypnutá. Pri narastajúcej tlakovej strate filtra rastie aj intenzita regenerácia pomocou tlakového vzduchu. Filtračná jednotka prináša úspory tlakového vzduchu pre regenerácií filtra oproti konvenčne používaným systémom riadenia regenerácie.

Pri odsávanie prachu z brusiarne dochádza k nasávaniu ako veľmi jemných častíc prachu, tak aj hrubého brúsneho prachu, ktorý spôsobuje abrazívne opotrebovanie odsávacieho potrubia. Pre realizáciu bolo použité odsávacie potrubie vo zváranom, hrubostennom prevedenie tak, aby účinky abrazívneho opotrebenia brúsnym prachom boli minimalizované.

 

Filter G&G Jet BAG nájdete v našom katalógu TU.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.