Odsávanie prachu pri výrobe peliet

Partner: Odsávanie prachu pri výrobe peliet

Významná referencia použitia nášho filtra VAC pre filtráciu vzduchu pri výrobe peliet. Použitý filter je vybavený systémom duálnej regenerácie pomocou vibrooklepu a regeneráciou tlakovým vzduchom. Duálna regenerácia šetrí tlakový vzduch prevádzkovateľa.

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračného zariadenia pre odsávanie prachu, pilín a drevného materiálu v prevádzke výroby pelet. Filtračné zariadenie je pretlakové, vybavené duálnou regeneráciou pomocou vibrooklepu a regeneráciou tlakovým vzduchom. Duálna regenerácia šetrí tlakový vzduch prevádzkovateľa. Klient vykonával inštaláciu filtračného zariadenia vlastnými silami iba za dohľadu našej šéfmontáže.

Filtračné zariadenie pre odsávanie prachu:

Použité bolo filtračné zariadenie G&G Jet VAC našej výroby. Toto filtračné zariadenie je svojou konštrukciou priamo určené pre odsávanie pilín a štěpky v drevospracujúcom priemysle. Filtračné zariadenie je vybavené pneumaticky riadeným vibračným oklepom, ktorý periodicky trasie s filtračnými hadicami a zaisťuje tak účinnú a energeticky nenáročnú regeneráciu. Vzhľadom na množstvo prachu je filter vybavený aj systémom pneumatické regenerácia filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Systém pneumatickej regenerácie je automaticky spúšťaný až pri vyššej hladine tlakovej straty. Systém duálnej regenerácie v tomto prípade prispieva k významnej úspore nákladov na tlakový vzduch pri regenerácii filtračného média. Filtračné zariadenie je vybavené integrovaným šnekovým dopravníkom pre vynášanie pilín z výsypky filtračného zariadenia. Uzavretie podtlaku zaisťuje rotačný podávač. Vzhľadom k tomu, že odsávanie pilín patrí do charakteru explozního prachu je filtračné zariadenie vybavené odľahčovacími membránami pre uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia.

Zpracovanie odpadu

Odsaté a separované piliny filtračným systémom sú vedené pomocou šnekového dopravníka do kontajnera investora.

Odsávanie prachu pri výrobe peliet Filtr JET VAC G&G filtration

V rámci nášho katalógu filtre typu Jet VAC nájdete TU.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.