Odsávanie páliaceho stroja

Partner: Odsávanie páliaceho stroja

Realizovali sme zákazku pre nášho partnera, ktorý sa zaoberá výrobou páliacich strojov. Cieľom je odsávanie páliaceho stroja pri vypaľovaní výrobkov z plastu.

Pre odsávanie páliaceho stroja sme použili nami vyrábanú filtračnú jednotku G&G PatroJET o odsávacom výkone Q = 4 700 m3 / h. Filtračné zariadenie je vybavené filtračnými patrónami – TI206 s nano vláknom potláčajúce zahorenie, regenerovanými pulzy tlakového vzduchu. Radiálny ventilátor je umiestnený v akustickom boxe pre zabezpečenie nízkej hladiny hluku. Výduch prefiltrovaného vzduchu je vedený do vonkajšieho prostredia. Naša dodávka zahŕňala montáž novej filtračnej jednotky s pripojením k potrubiu investora. Realizáciu zaisťovala naša partnerská spoločnosť V-Dusting. Odsávanie od pálenia plastu malo z prvopočiatku problémy s vytváraním nepriedušné krusty plastu na filtračnom materiáli. Tento problém sa odstránil pridávaním sorbentu do odsávacieho potrubia. Tento sorbent na seba naviazal plastové častice a pomocou regenerácie je prach oklepávanie do zásobníka na odpad.

Popis patronového filtra

Ide o suché, patrónové filtračné zariadenie prachových podielov, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Odsávací výkon je stanovený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Zaťaženie filtračnej plochy je pri filtri typu G&G Patro JET stanovené na min 1,0 m3 / m2 / min Ventilátor nie je súčasťou filtračné jednotky. Filtračné zariadenie vyrábame v prevedení pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí a to bez nutnosti bez nutnosti zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokej účinnosti filtrácie – na 99.9%, preto je možno prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do priestoru výrobnej haly. Pomer vrátenie vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových pomerov výrobného objektu.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.