Odsávanie karbónového prachu

Partner: Odsávanie karbónového prachu

Významná referencia odsávanie karbónového prachu.

Použité je naše textilné filtračné zariadenie s automatickou regeneráciou filtračného média tlakovým vzduchom v prevedení pre odsávanie explóznych prachov. Vrátenie prefiltrovaného vzduchu späť do pracovných priestorov.

Naša zákazka zahŕňa výrobu a dodávku filtračného zariadenia pre odsávanie karbónového prachu. Použitý typ filtra je G&G Jet BAG. Filtračné zariadenie je určené pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí bez nutnosti prístrešku. Filter je vybavený automatickou regeneráciou filtračného média (plochých textilných hadíc) pomocou pulzov tlakového vzduchu. Filtračné zariadenie je vybavené výsypkou filtrátu so zbernou nádobou s objemom 50 litrov. Filtračné zariadenie je v prevedení pre odsávanie explozneho prachu vybavené odľahčovacími membránami umiestnenými tak, aby tlakovú vlnu smerovali smerom nahor. Inštaláciu filtračné jednotky zaisťovala naša realizačný zložka G&G filtration CZ, s.r.o. v spolupráci s partnerom V-dusting, s.r.o..

Filtračné zariadenie

Pre odsávanie karbónového prachu sme zvolili typ filtračného zariadenia G&G Jet BAG. Ide o filtračné zariadenie našej výroby, vybavené plochými textilnými hadicami s automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Automatická regenerácia je vybavená inteligentná riadiacou jednotkou, ktorá zabezpečuje prevádzku regenerácie iba pri vyššej hodnote tlakovej straty filtračného média. Regeneračný systém zaisťuje optimálnu odber tlakového vzduchu v závislosti od znečistenia filtra, čo prináša významné úspory nákladov na tlakový vzduch. V rámci odsávania explozního prachu je filtračné zariadenie vybavené tlakové odolnú skríň, antistatickým filtračným médiom, úponky filtračných hadíc z nerezového materiálu, odľahčovacími membránami a spätnou klapkou B-Flap v sacom potrubí. Potrubné prepojenie medzi ventilátorom a filtračné jednotkou je v tlakovej odolnom prevedení rovnako ako potrubie medzi filtračné jednotkou a spätnou klapkou B-Flap.

Nami garantovaná životnosť filtračného média je minimálne 3 až 5 rokov prevádzkovania filtračného zariadenia. Dbáme na to, aby prevádzkou našej filtračnej technológie nevznikali prevádzkovateľovi nadbytočné náklady častou výmenou filtračných médií.

 

Filter G&G Jet BAG nájdete v našom katalógu TU.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.