Odsávanie pilín od drevoobrábacích strojov

Partner: Odsávanie pilín od drevoobrábacích strojov

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračného zariadenia pre odsávanie pilín. Filtračné zariadenie je podtlakové, vybavené vysoko účinnými ventilátory, ktoré sú ovládaný pomocou frekvenčných meničov. Každý stroj je osadený automatickou klapkou, ktorá reaguje na jeho zapnutie či vypnutie. Drevný odpad je vedený do briketovacieho lisu, ktorý zaisťuje komfortné spracovanie odpadu do podoby drevených brikiet.

Filtračné zariadenie

Použité bolo filtračné zariadenie GREFILT našej výroby. Toto filtračné zariadenie je svojou konštrukciou priamo určené pre odsávanie pilín v drevospracujúcom priemysle. Filtračné zariadenie je vybavené pneumaticky riadenie vibračnému oklepeme. Vzhľadom k charakteru odsávaného prachu nebolo nutné inštalovať systém pneumatického preplachu filtračných hadíc pomocou tlakového vzduchu. Vibračná regenerácia v tomto prípade prispieva k významnej úspore nákladov na tlakový vzduch pri regenerácii filtračného média. Filtračné zariadenie je vybavené integrovaným šnekovým dopravníkom pre vynášanie pilín z výsypky filtračného zariadenia. Uzavretie podtlaku zaisťuje rotačný podávač. Vzhľadom k tomu, že odsávanie pilín patrí do charakteru explozného prachu je filtračné zariadenie vybavené odľahčovacími membránami pre uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia. Realizáciu zaisťované naša partnerská spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o.a to v pozícii generálneho dodávateľa systému odsávanie pilín.

Spracovanie odpadu

Odsate a separované piliny filtračným systémom sú vedené pomocou závitovkových dopravníkov do briketovačky, ktorú dodávala spoločnosť BRIKLIS. Voči klientovi sa jedná o veľmi efektívne spracovanie odpadu v systéme odsávania a filtrácie pilín od drevoobrábacích strojov s následnou ľahkú manipuláciu s briketami.

Riadenie odsávacieho výkonu

Filtračný systém je vybavený dvoma odsávacími ventilátormi s vysokou účinnosťou, umiestnenie na čistej strane filtračného zariadenia. Odsávacie ventilátory sú riadené frekvenčným meničom podľa nastaveného podtlaku v odsávacom potrubí. Prípojky odsávanie k jednotlivým strojom sú vybavené automatickými klapkami, ktoré otvárajú/uzatvárajú podľa aktívneho využívanie stroja. Odsávací systém prispieva k úspore elektrickej energie.

 

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.