Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Odprášenie dochádza v bubne triediče, kde dochádza k rozbíjaniu vstupného materiálu na menšie časti. Triediace linka slúži k separácii jednotlivých zložiek drveného šrotu. Opakovaným přesypáváním šrotu v separačným bubne dochádza účinkom cirkulujúceho prúdu vzdušniny k strhávaniu ľahkých frakcií (textil, plasty a pod.).

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú turniketovými podávači vynesené von z okruhu cirkulácie. Vzdušnina je z výstupu cyklónov nasávaná cirkulačným ventilátorom, ktorý ju vháňa späť do triediace linky.

Časť vzdušniny z potrubia spájajúceho cyklóny a Okružnej ventilátor je odsávaná odťahovým ventilátorom. Vzduch prejde cez stupeň sekundárneho čistenia do komína, a je vypustený do ovzdušia. Odsávané množstvo vzdušniny je priebežne nahradzované vzduchom z haly nasávaným do triediacej linky cez otvory pre vstup a výstup triedeného materiálu.

Primárne odlučovanie

Primárne odlučovanie je riešené ako sada paralelne umiestnených cyklónov. Jedná sa o sústavu štyroch mechanických odlučovačov prachových častíc. Cyklóny pre odlúčenie prachu využívajú odstredivej sily pôsobiace na prachové častice unášané v odsávanej vzdušnine. Vstupujúci zmes vzduch s prachom vstupuje do cyklónových odlučovače vo vrchnej časti – do excentrického nábehu. Nábeh uvedie túto zmes do rotácie okolo osi cyklónu. Prachové častice vplyvom odstredivej sily kĺžu po vnútornej ploche tubusu cyklónových odlučovače. Vplyvom gravitácie sú unášané smerom dole k prírube výsypu. Vzduch odchádza vo vrchnej časti cyklónových odlučovače. Pre správnu funkciu cyklónu je zabezpečené tlakové oddelenie výsypu odpadu od okolitého prostredia. Oddelenie je realizované pomocou rotačných podávačov. Podávača zaisťujú, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu prúdenie vnútri cyklónu či úniku vzduchu cez hrdlo výsypu.

Sekundárne odlučovanie

Pre odlúčenie jemných častíc je inštalovaný sekundárny stupeň čistenia. Jedná sa o sústavu štyroch dvojíc mechanických odlučovačov prachových častíc. Cyklóny pre odlúčenie prachu využívajú odstredivej sily pôsobiace na prachové častice unášané v odsávanej vzdušnine. Vstupujúci zmes vzduch s prachom vstupuje do cyklónových odlučovače vo vrchnej časti – do excentrického nábehu, ktorý uvedie túto zmes do rotácie okolo osi cyklónu. Prachové častice vplyvom odstredivej sily kĺžu po vnútornej ploche tubusu cyklónových odlučovače a vplyvom gravitácie sú unášané smerom dole k prírube výsypu. Vzduch odchádza vo vrchnej časti cyklónových odlučovače.

Každá dvojica predstavuje dva sériovo radené multifunkčné odlučovače, kedy výstup prvého odlučovača je vedený do vstupu druhého odlučovača.

Vysyp cyklónu bude riešený pomocou expanznej nádoby, ktorá má za úlohu upokojenie rotácie odlučovaného materiálu pred jeho vstupom do rotačného podávača.

Celkovo bolo vyrobených a nainštalovaných vyše 100 ton technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Celá táto referencie bola realizovaná za spolupráce so spoločnosťou GreMi Klima.

 

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.