Odprášenie kameňolomu

Partner: Odprášenie kameňolomu

Významná referenčná aplikácia filtračného zariadenia pre odprášenie kameňolomu. Filter G&G Fan BAG je vybavený atmosférickou regeneráciou filtračného média. Regeneráciu zaisťuje regenerační vozík, a vysokotlakový ventilátor.

Použitie filtračného zariadenia je ideálny pre aplikáciu s nelepivým prachom a tam, kde nie je k dispozícií tlakový vzduch pre JET regeneráciu.

Atmosféricky regenerovaný filter pro odprášení kameňolomu

Filter G&G Fan BAG, je filtračné zariadenie určené k odprášeniu kameňolomov, obaľovaní a prevádzok, kde nie je k dispozícií tlakový vzduch pre regeneráciu. Filter je ideálne použitý pre filtráciu suchých, nelepivých prachov. Regenerácia filtračného média je zaistená pomocou automaticky posuvného vozíku, ktorý je umiestnený na čistej strane filtru. Regeneračný vozík zaisťuje čistenie jednotlivých radov filtračných vreciek, umiestnených nad sebou. Zdrojom regeneračného vzduchu je vysokotlakový ventilátor, ktorý je umiestený na strope filtračného zariadenia. Regenerácia prebieha online za prevádzky. Pri dosiahnutí koncovej polohy vozík pokračuje v regeneračnom cykle. Po vypnutí filtru prebehne dobeh regenerácie, kde regeneračný vozík dokončí dva regeneračné cykle a zaparkuje do parkovacej pozície mimo oblasť filtračného elementu.

Ploché filtračné vrecká

Filtračnými elementmi sú horizontálne umiestnené ploché filtračné vrecká, ktoré sú vo filtračnej skrini uchytené z prednej zadní strany. Tesné spojenie pri nasadení filtračného vrecka zaisťuje pružinový zámok. Filtračné zariadenia pre odprášenie kameňolomu je vybavené pred odlučovacou komorou, ktorá zaisťuje rovnomerné rozloženie prúdenia vnútri filtračnej jednotky a pomeru 60/40%. 60% nasávané vzdušniny je privádzaných do filtračnej skrine vo vrchnej časti filtru a 40% vzdušniny do spodnej časti filtru. V pred odlučovacej komore zároveň dochádza k priamemu oddeleniu hrubých častíc, ktoré padajú voľne do násypky a neprichádzajú do kontaktu s filtračnými elementmi. Výhoda plochých filtračných vreciek je skvelý pomer filtračnej plochy tzv. veľkosť filtračnej skrine.

O filtru G&G Fan BAG sa viac dočítate tu. Realizáciu a montážnu činnosť zaisťovala realizační spoločnosť V-dusting.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.