Odsávanie prachu v železiarniach

Partner: Odsávanie prachu v železiarniach

Jednou z najvýznamnejších referencií je aplikácia našich filtračných zariadení pre odprášenie v oceliarskom priemysle. V rámci našej dodávky inštalujeme 4 filtračné batérie o celkovom odsávacom výkonom 450 000 m3 / h.

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračných zariadení na odsávanie prachu typu G&G Jet BAG. Tieto filtre sú vybavené automatickou regeneráciou plochých filtračných hadíc pomocou protiproúda tlakového vzduchu. Samozrejmosťou je systém off-line regenerácia ktorá umožňuje vysoko účinnú regeneráciu filtračného média počas prevádzky odprášenie. Filtračné zariadenia sú rozdelené do samostatných filtračných komôr s možnosťou OFF-LINE regenerácie počas prevádzky filtračného zariadenia. Tento systém regenerácie je vysoko účinný prevažne v spojení s filtráciou prachu v železiarňach. Tu sa často jedná o nutnosť nepretržitej prevádzky filtračnej technológie. Filtre sú vybavené vyhrievaním výsypky filtračného zriadenia a tepelnou izoláciou.

Pre vynášanie prachu sú použité redlerové dopravníky našej výroby. Redlerové dopravníky sú taktiež vybavené systémom vyhrievania tak, aby sme zamedzili primŕzaniu prachu v ceste dopravy počas nečinnosti filtračnej technológie v zimných mesiacoch.

Z hľadiska prúdenia vzduchu vo vnútri filtra a tlakových strát filtračného systému je koncepcia filtračnej jednotky volená tak, aby prechádzajúca vzdušnina do filtračnej jednotky vstupovala vo vrchnej časti filtra a vystupovala prefiltrovaná v spodnej časti filtračného zariadenia. Prúdenie vnútri filtračných komôr je zhora nadol, čo výrazne napomáha k odvádzaniu prachu do výsypky. Táto koncepcia znižuje tlakové straty filtračného média.

Pre našu spoločnosť sa jedná o veľmi významnú referenciu odsávanie prachu a to ako z hľadiska veľkosti filtračných jednotiek tak aj špecifického prevedení zodpovedajúce tým najnáročnejším požiadavkám celého projektu. Veľmi náročnú inštaláciu pre nás zabezpečuje naša partnerská spoločnosť Midoriing, s.r.o. ktorá vykonáva veľmi náročnú prácu. Od koordinácie náročných činností v obmedzenom priestore, výškových prác a samotnej koordinácie výstavby.

Výrobu filtračných jednotiek zabezpečuje naša spoločnosť pre partenra Gremi Klima, s.r.o., ktorá je hlavným dodávateľom filtračného systému.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.