Modernizácia ašpirácie silá

Partner: Modernizácia ašpirácie silá

Naše realizácie zákazky "modernizácia ašpirácie silá" je rozdelená do týchto okruhov:

  • ašpirácie horných dopravných ciest v sile o výkone 12 600 m3 / h
  • ašpirácie dolných dopravných ciest v sile 11 000 m3 / h
  • ašpirácie predčističky a čističky obilia 6 000 m3 / h

U modernizácie ašpirácie silá bola všetka existujúce ašpirácie (vzt. Potrubia, ventilátory, odstredivé odlučovače atď.) Bola v celom rozsahu demontovaná. Každý okruh bol vybavený vlastným filtrom typu G & G Jet BAG s integrovaným ventilátorom. Všetky filtre boli osadené na 8. poschodí strojovne.

Regenerácia filtračné tkaniny je vykonávaná automaticky protiprúdom tlakového vzduchu. Každý filter je vybavený riadiacou jednotkou a diferenčnom snímačom tlakové straty filtra, ktorý dáva pri dosiahnutí nastavenej tlakovej straty impulz k regenerácii. Výsyp odpadu je riešený pomocou rotačného podávača a prepojený do existujúcich ciest odpadu.

Súčasťou realizácie boli aj rozsiahle demontáže existujúcich cyklónových odlučovačov, ktoré boli umiestnené na oceľovej konštrukcii z vonkajšej strany silá. Pre demontáže boli využití horolezci za asistencie autožeriavu. Horolezci zároveň zabezpečovali aj demontáž časti strechy objektu, kde vznikol otvor využívaný pre odstránenie demontovaných častí technológie a spustenie nových filtračných jednotiek a ventilátorov do priestoru strojovní. Celý proces demontážou a montážou technológie bol technicky veľmi náročný na organizáciu montáže, ktorý pre nás zaisťovala partnerská spoločnosť V-dusting.

Použité filtračné jednotky typu G&G Jet BAG

Filtračné zariadenie G & G Jet BAG sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúde tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií vo dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračné médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 550 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu. Zároveň je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc sa pohybuje v rozmedzí od 0,25 mg / m3 do 5 mg / m3 v závislosti na odsávanom prachu. Filtračné zariadenie je vybavené buď zásobníkom na odpad s objemom 50 litrov, alebo výsypom odpadu cez rotačný podávač do BIG-bagov, alebo v prevedení podľa konkrétnej dopytu. Filtre G & G Jet BAG vyrábame aj v prevedení pre odsávanie explóznou prachov.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.