Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Partner: Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Naša referenčná inštalácia filtračného zariadenia GREFILT pre odsávanie pilín z drevovýroby.

Jedná sa o podtlakové filtračné zariadenie vybavené automatickou regeneráciou filtračných hadíc pomocou pneumatických vibračných valcov. Filtračné zariadenie je vybavené odľahčovacími membránami pre uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia.

Termín inštalácie 4Q / 2019

Predmetom našej zákazky bola výroba dvoch filtračných jednotiek pre odsávanie pilín z drevovýroby. Filtračné jednotky sú umiestnené na nosnej oceľovej konštrukcii tiež našej výroby. Pre koncepciu odsávania zodpovedajúcu požiadavkám investora bolo použité jedno filtračné zariadenie pretlakovej konštrukcie a jedno zariadenie podtlakovej konštrukcie. V oboch prípadoch sú filtračné jednotky vybavené pre odsávanie explozního prachu systémom uvoľnenie tlakovej vlny do vonkajšieho prostredia. Filtračné jednotky sme vyrobili pre nášho partnera spoločnosť Gremi KLIMA, s.r.o., ktorý je generálnym dodávateľom systému odsávanie pilín pre koncového klienta.

Podtlaková filtračná jednotka GREFILT VAC

Nami vyrábané filtračné zariadenie GREFILT VAC je filtračné zariadenie určené na odsávanie v drevospracujúcich firmách. Filtračné zariadenie je vybavené automatickou regeneráciou buď pomocou pneumatického vibračného valca, alebo pomocou tlakového vzduchu. Pre aplikácie odsávanie pilín v najnáročnejších prevádzkach sú filtračné jednotky vybavené kombináciou systému regenerácie – ako pomocou prefuku filtračných hadíc tlakovým vzduchom, ako aj systémom vibračné regenerácie. Kombinácia dvoch systémov regenerácie prispieva k úspore tlakového vzduchu pri prevádzkovaní filtračného zariadenia. Ak je tlakové strata filtračných hadíc nízka, filtračný systém regeneruje iba pomocou vibrooklepu. Pri náraste tlakovej straty filtračného média sa automaticky aktivuje systém regenerácie pomocou tlakového vzduchu. U podtlakové filtračné jednotky je ventilátor umiestnený na čistej strane filtračného zariadenia. Použité odsávacie ventilátory sú volené s vysokou účinnosťou a s možnosťou regulácie odsávacieho výkonu pomocou frekvenčného meniča.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.