Doprava pilín do sila

Partner: Doprava pilín do sila

Významnou referencií je realizácia pneudopravy pilín do vzdialeného silá. Doprava pilín je na vzdialenosť 150 metrov vybavená pomocným transportným ventilátorom našej výroby a k odlúčeniu pilín je použitý cyklónový odlučovač s rotačným podávačom našej výroby.

Základnou úlohou zákazky bolo zabezpečiť možnosť plnenia dvoch síl, medzi ktorými je dlhá vzdialenosť – cca 150 metrov. Pre realizáciu zákazky doprava pilín do sila, boli použité naše uzatváracie klapky, prepínacie klapky, cyklónové odlučovače, transportné ventilátory a rotačné podávače. Potrubné vedenia je v rovných úsekoch použité spiro potrubia v zosilnenom prevedení v kombinácii so zváranými kolene o dlhom rádiusu oblúka. Všetky spoje potrubných dielcov sú riešené pomocou prírubových spojov tak, aby spoje potrubia nepredstavovali riziko upchávania pilín. Potrubné vedenie dopravy pilín je vybavené inšpekčnými otvormi pre možnosť kontroly a prípadného čistenie potrubné vetvy. Inštaláciu technológie zaisťovala naša realizačný zložka G&G filtration CZ, s.r.o. v spolupráci s partnerom V-dusting, s.r.o..

Transportný ventilátor

Naše ventilátory sú určené pre systémy odsávanie pilín a prachu, kde odsávaný materiál prechádza cez dopravnú ventilátor. Najčastejšie použitie je u systému pretlakového odsávanie pilín, kde výduch transportného ventilátoru je vedený do filtračného zariadenia. Ďalšie bežné použitie je pri odsávaní mokrých pilín v pílach za použitia odlučovacieho cyklónu a v systéme pneumatickej dopravy materiálu. Doprava pilín býva v najčastejších prípadoch riešená pomocou transportných ventilátorov. V určitých prípadoch je ale možné použiť systém podtlakovej dopravy pilín, kedy je ventilátor umiestnený za filtračnou jednotkou. Pre dopravu pilín vyrábame radu transportných ventilátorov s výkonom od 3,0 kW do 18,5 kW.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.