Cyklónový odlučovač u odsávania rozmetacej píly

Partner: Cyklónový odlučovač u odsávania rozmetacej píly

Naša referencia odsávania rozmietacej píly je uskutočnená pomocou transportného ventilátoru a cyklónových odlučovače s výsypom pilín do veľkokapacitného kontajnera.

Systém zaisťuje odsávanie mokrých pilín zo surového dreva.

Naša dodávka zahŕňa výrobu a inštaláciu transportného ventilátoru, cyklónového odlučovača, rotačného podávača a oceľové konštrukcie pre umiestnenie kontajnera. Celá zostava slúži pre jednoúčelové odsávanie výkonnej rozmietacej píly. Voľbu cyklónového odlučovača oproti filtračnému zariadení sme vykonali z dôvodu odsávanie mokrých pilín, ktoré by u filtračného zariadenia spôsobovali komplikácie v podobe zamŕzaniu filtračného média cez zimné obdobie. Cyklónový odlučovač má konštantnú prevádzkové podmienky ako cez letnú tak zimné obdobie. Inštaláciu filtračné jednotky zaisťovala naša realizačný zložka G&G filtration CZ, s.r.o.

 

Možnosti cyklónových odlučovačov

Cyklónový odlučovač býva predovšetkým vďaka svojej nižšej účinnosti pre odlučovanie jemnejších frakcií prachu zaraďovaný ako pred odlučovač pred filtračné zariadenie, ktorý týmto odľahčuje od väčšej časti prachu. V aplikáciách odsávania od drevoobrábacích strojov, prevažne u mokrých pilín sú cyklóny použité ako jediný odlučovací člen bez následnej filtrácie. Cyklónové odlučovače bývajú tiež používané u uzavretých okruhoch pneumatickej dopravy, či vo spalinových cestách pre pred odloučenie iskier pred vstupom spalín do filtračného zariadenia. Cyklóny je možno radiť paralelne vedľa seba, čím sa zvyšuje kapacita, alebo sériovo za sebou, a tým sa zvyšuje odlúčivosť. O odsávanie mokrých pilín je možné cyklónovej odlučovače používať samostatne, bez použitia filtračné jednotky. Pri inštalácii cyklónu je potrebná počítať s tlakovou stratou cyklónu na úrovni 800 až 1200 Pa. V závislosti na množstve a teplote odsávaného vzduchu.

Ďalšie referencie

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Partner: Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.