Čistiaci systém odliatkov pred lakovaním

Partner: Čistiaci systém odliatkov pred lakovaním

Zrealizovali sme zákazku pre nášho partnera - spoločnosť SURFIN Technology s.r.o. ktorá spočívala v návrhu čistiaceho boxe odliatkov pomocou čistiacich - ofukových trysiek so systémom odsávania do tkaninového filtračného zariadenia.

Navrhovaný čistiaci systém odliatkov pred lakovaním má za úlohu zbaviť odliatky prachových častíc pred vstupom do lakovacej linky. Naša technológia sa tak stala pevnou časťou kompletné lakovacej linky od generálneho dodávateľa SURFIN Technology s.r.o.

Čistiace – ofukovať box je navrhnutý unikátne, kedy čistenie odliatkov prebieha pomocou dvoch ofukových trysiek šikmo uložených proti smeru pohybu odliatkov. Pre odsávanie a filtráciu vzduchu sme využili nami vyrábané filtračné zariadenie typu G&G Jet BAG.

Celý systém pracuje ako jedna funkčná zostava, ktorá zároveň spúšťa vysokotlakový ventilátor ofukového boxu spoločne s filtračnou jednotkou. Záchyt prachu je riešený pomocou vedra s objemom 50 litrov. Prefiltrovaný vzduch je vrátený späť do výrobných priestorov. Konštrukcia a výroba jednotlivých zariadení bola naše vlastné. Montážne činnosti pre nás zaisťovala partnerská spoločnosť V-Dusting.

Filtračné zariadenie G&G Jet BAG

Filtračné zariadenie G&G Jet BAG sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúde tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií vo dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračné médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 550 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu. Zároveň je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc sa pohybuje v rozmedzí od 0,25 mg / m3 do 5 mg / m3 v závislosti na odsávanom prachu. Filtračné zariadenie je vybavené buď zásobníkom na odpad s objemom 50 litrov, alebo výsypom odpadu cez rotačný podávač do BIG-bagov, alebo v prevedení podľa konkrétnej dopytu. Filtre G&G Jet BAG vyrábame aj v prevedení pre odsávanie explóznou prachov.

Ďalšie referencie

Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Partner: Odprášenie linky na drvenie autovrakov

Vzdušnina je ďalej vedená do cyklónových odlučovačov, kde dôjde k odlúčeniu hrubých častíc ľahkej frakcie. Takto zachytené hrubé častice sú…

Tepelná izolácia potrubia

Partner: Tepelná izolácia potrubia

Zároveň tepelná izolácia potrubí zabraňuje ochladzovaniu plynu vo vnútri potrubných trás a prispieva k obmedzeniu alebo vylúčenie možnosti kondenzácie pár…

Chcete sa stať partnerom?

Partnerstvom získate prístup do online katalógu pre partnerov vrátane cenových informácií, automaticky generovaným ponukám a ich históriu. Vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie. Naše obchodné oddelenie Vás bude kontaktovať.