Konfigurátor
Referencie

Odsávanie zo spaľovacieho stroja

Realizovali sme zákazku pre nášho partnera, ktorý sa zaoberá výrobou spaľovacích strojov. Cieľom je vyčerpanie spaľovacieho stroja pri spaľovaní plastových výrobkov.

 

Na odsávanie spaľovacieho stroja sme použili filtračnú jednotku G&G Patro JET s kapacitou odsávania Q = 4 700 m3/h. Filtračná jednotka je vybavená filtračnými kazetami - TI206 s nanovláknami spomaľujúcimi horenie, regenerovanými tlakovými impulzmi vzduchu. Radiálny ventilátor je umiestnený v akustickom boxe na zabezpečenie nízkej hladiny hluku. Výfuk filtrovaného vzduchu je vyvedený do vonkajšieho prostredia. Naša dodávka zahŕňala inštaláciu novej filtračnej jednotky s napojením na rozvody investora. Realizáciu vykonala naša partnerská spoločnosť V-Dusting. Odsávanie z horenia plastov malo spočiatku problémy s tvorbou nepriepustnej kôry z plastu na filtračnom materiáli. Tento problém sa odstránil pridaním sorbentu do odsávacieho potrubia. Tento sorbent na seba naviazal plastové častice a regeneráciou sa prach zrazil do odpadového koša.

Opis kazetového filtra


Ide o suché, kazetové filtračné zariadenie pre prachové frakcie, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou regulácie podľa aktuálnej tlakovej straty. Odsávací výkon je určený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Pre typ filtra G&G Patro JET je zaťaženie filtračnej plochy nastavené na minimálne 1,0 m3/m2/min. Filtračná jednotka sa vyrába vo verzii pre vonkajšiu inštaláciu bez potreby zastrešenia. Filtračná jednotka dosahuje vysokú účinnosť filtrácie - až 99,9 %, preto je možné prefiltrovaný vzduch vrátiť späť do výrobnej haly. Pomer spätného vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa vlastností odsávaného materiálu a podmienok ovzdušia vo výrobnom objekte.

Späť na referencie
Inovácie produktového portfólia

Inovácie produktového portfólia

Naše produkty neustále inovujeme na základe návrhov našich partnerov a technologických trendov.

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Tretí rozmer pre projektové organizácie

Pre naše produkty poskytujeme všetky dokumenty vo formáte 3D STEP, ktoré môžete zapracovať do svojich projektov.

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Inteligentná riadiaca technológia a vzdialená správa

Monitorovanie a ovládanie technológie prostredníctvom vzdialenej správy zlepšuje používateľský komfort klienta.

Technická podpora a odborné poradenstvo

Technická podpora a odborné poradenstvo

Každá aplikácia si vyžaduje svoj špecifický výrobok a my vám radi pomôžeme s jeho výberom.