Rotačné podávače

Vyrábame rotačné podávače pre kontinuálne vynášanie odpraškov z filtračných zariadení, cyklónových odlučovačov a kontinuálne vynášanie pilín zo síl a zásobníkov.

01

Rotačné podávače GGRP


Naše rotační podávače sú najčastejšie používane k odvádzaniu odpraškov z filtračných zariadení. Rotačné podávače zaisťujú kontinuálny alebo cyklický odvod prachu behom prevádzky filtra. Tesniace lišty podávača zaisťujú oddelenie pretlaku či podtlaku filtra od okolného prostredia. Ďalšou bežnou aplikáciou rotačného podávača je vynášanie prachu či pilín z cyklónového odlučovače. U cyklónového odlučovača je nutné kontinuálne odvádzanie odpraškov tak, aby nedošlo k zahlteniu odlučovača separovaným materiálom. Naše rotačné podávače používame pre vynášanie materiálu zo sila
02

Materiálové prevedenie

Rotačné podávače vyrábame z materiálu 11375 v lakovanom prevedení pre použitie v bežných aplikáciách. Pre použitie v potravinárskom priemysle vyrábame rotačné podávače z materiálu 1.4301

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Predmetom našej zákazky bola výroba dvoch filtračných jednotiek pre odsávanie pilín z drevovýroby. Filtračné jednotky sú umiestnené na nosnej oceľovej…

Odsávanie prachu v železiarniach

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračných zariadení na odsávanie prachu typu G&G JFR. Tieto filtre sú vybavené automatickou regeneráciou…

Sme G&G Filtration

G & G sa zaoberá vývojom a výrobou produktov z oblasti priemyselného odsávania a filtrácie vzduchu. G & G spoločne založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z dôvodu jediného cieľa a to výroby filtračnej technológie pre medzinárodných trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba