Chytré autonómnej klapky

Vyrábame chytré autonómnej klapky Smart FLAP. Unikátne riešenie klapiek, ktoré nielen otvárajú alebo zatvárajú podľa výrobnej technológie. Regulačné klapky Smart FLAP sú modernými nástupcami automatických uzatváracích klapiek SMARTeye.

01

Chytré autonómnej klapky


Vyrábame chytré autonómnej klapky Smart FLAP, ktoré slúžia pre úplne autonómne reguláciu odsávacích systémov. Klapky sú vybavené vlastným riadiacim systémom, ktorý umožňuje reguláciu na základe podtlaku u pripojeného stroja. Klapky pracujú úplne samostatne. Umožňujú však pripojenie s nadradeným systémom použitím Modbus RTU. Pri prepojenie s nadradeným systémom je možné klapky sledovať, ovládať a programovať vzdialene pomocou PC či mobilného telefónu.
02

Použitie u samostatného stroja


Klapku Smart FLAP je možné inštalovať do už prevádzkovaného odsávacieho systému bez väzby na riadiaci systém technológie. Chytré klapky inštalujeme k strojom, ktoré sú najbližšie k filtračnému zariadeniu.
Automatická klapka Smart FLAP zreguluje odsávací výkon na konštantnú hodnotu podtlaku a umožní navýšenie odsávacieho výkonu u vzdialenejších strojov.
Klapka umožňuje prepojenie so strojom tak, aby v prípade nečinnosti výrobného stroja automaticky uzavrela sacie potrubie.
chytré autonómnej klapky SMART flap
03

Inteligentný systém riadenia výkonu odsávania


Jedná sa o koncepčné riešenie systému odsávania pre celú výrobnú halu. Všetky odsávané stroje sú osadené chytrými klapkami Smart FLAP. Ventilátor centrálneho odsávacieho systému je riadený pomocou frekvenčného meniča. Autonómne klapky udržujú nastavenej podtlaky pri strojoch a uzatvárajú podľa prevádzkovanie strojov. Od nadradeného systému prijímajú požiadavky na zmeny parametrov a odosielajú informácie o meraných hodnotách a prevádzkovom stave.
Úspora elektrickej energie
04

Úspora elektrickej energie


Systém Smart FLAP je založený na inteligentných, regulačných klapkách a riadenie odsávacieho ventilátora frekvenčným meničom. Ten ovláda frekvenciu otáčania motora ventilátora. Už pri 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť spotrebu o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu. Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému umožní výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.
chytré klapky SMART flap
05

Sledujte efektivitu svojej výroby vždy on-line


Systém Smart FLAP je pri spojení s centrálnym riadiacim systémom a pripojením k internetu možné ovládať vzdialene pomocou PC, telefónu či tabletu, Budete tak mať absolútny prehľad o prevádzkovaní systému odsávania. Môžete vzdialene hodnotiť početnosť využívanie výrobných strojov a zároveň vyhodnocovať úspory elektrickej energie.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog