Odsávacie a transportné ventilátory

Vyrábame odsávacie transportné ventilátory pre systémy odsávania prachu a pilín. Ventilátory sú určené pre odsávanie vzduchu s prímesou pilín a prachu.

01

Transportné ventilátory


Naše ventilátory sú určené pre systémy odsávania pilín a prachu, kde odsávaný materiál prichádza cez dopravný ventilátor. Najčastejšie použití je u systému pretlakového odsávania pilín, kde výduch transportného ventilátoru je vedený do filtračného zariadenia. Ďalšie bežné použitie je pri odsávaní mokrých pilín v pílach za použitia odlučovacieho cyklónu a v systému pneudopravy materiálu
02

Prevedenie ventilátorov

Ventilátory vyrábame v prevedení pre umiestenie vo vonkajšom prostredí bez nutnosti zastrešenia. K potrubnému vedeniu sú ventilátory pripojené pomocou pružných spojov tak, aby nedochádzalo k šíreniu vibrácii. Súčasťou každého ventilátoru sú kompenzátory chvenia pre odpruženie medzi podstavou a ventilátorom. Transportné ventilátory vyrábame vo výkonovej rade od 3,0 kW do 18,5 kW.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Predmetom našej zákazky bola výroba dvoch filtračných jednotiek pre odsávanie pilín z drevovýroby. Filtračné jednotky sú umiestnené na nosnej oceľovej…

Odsávanie prachu v železiarniach

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračných zariadení na odsávanie prachu typu G&G JFR. Tieto filtre sú vybavené automatickou regeneráciou…

Sme G&G Filtration

G & G sa zaoberá vývojom a výrobou produktov z oblasti priemyselného odsávania a filtrácie vzduchu. G & G spoločne založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z dôvodu jediného cieľa a to výroby filtračnej technológie pre medzinárodných trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba