Odlučovače iskier

Jedná sa o mechanické odlučovače iskier, určené pre inštaláciu do vertikálne vedeného odsávacieho potrubia pred filtračné zariadenie.

Odlučovače iskier
01

Odlučovače iskier


Odlučovače iskier sú na svojom vstupe vybavené pasívnym rotorom, ktorý uvedie prúdiace vzdušninu Odsávaný a prach do rotácie. Rotujúce iskry sú odstredené v sedimentačné časti separátora a odvedené pomocní zberného potrubia do zásobníka separátora. Odsávaná vzdušnina, zbavená iskier pokračuje ďalej výstupné prírubou do filtračného zariadenia. Odlučovače iskier slúži ako k separácii iskier, tak ako odlučovače hrubších častíc z odsávanej vzdušniny. Funkcia odlučovače znižuje riziko zahorenie filtračného systému a prispieva k predĺženiu životnosti filtračného média nadväzujúceho filtračného zariadenia. V prípade vysokého rizika zahorenie, bývajú odlučovače iskier inštalované na filtračný systém v kombinácii so samočinným hasiacim systémom. Pre správnu funkciu separátorov je nevyhnutné, aby bola zberná nádoba tesne osadená a nedochádzalo tu k prisávanie vzduchu. Separátory iskier je vďaka ich hmotnosti, nutné inštalovať na samostatnú oceľovú konštrukciu či nosnú konzolu.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog