Filtračné jednotky

Skupina „filtračných zariadení“ predstavuje všetky typy nami vyrábaných filtračných jednotiek. Jednotlivé produktové listy a podklady sú k dispozícii v sekcii katalóg

01

Filtračné jednotky
G&G-JFR-S


Filtračné jednotky určené pre centrálne odsávanie prachu. Jedná sa o suché, tkaninové filtračné jednotky s automatickou regeneráciou filtračného média pomocí tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Filtračné zariadenie dosahuje vysoké účinnosti filtrácie – nad 99%, prefiltrovanou vzdušninou je možné vracať späť do priestoru výrobnej haly. Použité filtračné médium má vysokú životnosť, čo užívateľovi prináša efektívnu prevádzku s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Oblasť použitia:
Filtrácia zlievarenského prachu, odprášenie spalín z pecí, odsávanie zvarovní a brusiarní, filtrácia keramického prachu, filtrácia exploznych prachov, mnoho ďalších aplikácii
02

Spalinové filtre G&G-JFR-C

Filtračné jednotky určené pre odprášení horkých spalín s obsahom iskier a žíhavých častíc. Jedná sa o filtrační jednotky vybavené vysokoteplotne odolnými keramickými filtračnými vložkami s teplotou tavenia 1200°C. Filtre sú vybavené automatickou regeneráciou pomocí tlakového vzduchu. Filtračné jednotky dosahujú vysoké účinnosti filtrácie – nad 99%. Maximálna prevádzková teplota pri filtrácií spalín je 450°C.

Oblasť použitia:
Odprášenie kotlov na biomasu, odprášení kotlov na uhlí, odprášenie spalín z pecí

Filtračné jednotky určené pre odsávanie pilín v drevospracujúcom priemysle a prachov z vysokým obsahom vláken ako je papierový prach či textilní prach. Filtračné zriadenie vyrábame v pretlakovom a podtlakovom prevedení podľa konkrétnej aplikácie či požiadavku klienta. Filtračné jednotky sú určené pre odsávanie explóznych prachov. Jedná sa o hadicové filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou pomocou pneumatického vibrooklepu.

Oblasť použitia:
Odsávanie v drevospracujúcom priemysle, ostávanie textilných vláken, odsávanie papierového prachu, recyklačné prevádzky

03

Filtre pre piliny a celulózu G&G-VFR

04

Lokálne filtre G&G-JFR-L

9) Vyrábame filtračné zariadenie typu G&G-JFR-L, ktoré sú určené pre lokálne odprášenie dopravných ciest materiálu. Zachytené odprašky padajú z filtru priamo do priestoru odsávaného dopravníku. Filtre G&G-JFR- L udržujú priestor dopravníkov v miernom podtlaku, tím zamedzujú šíreniu prachu do okolného prostredia. Odprašky z filtru padajú spať do cesty dopravy materiálu. Filtre nie sú vybavené výsypkou odpraškov. Zachytené odprašky sú vždy vracané späť do priestoru, odkiaľ boli odsaté. Filtre sú vybavené vlastnými odsávacími ventilátormi s tlmičom hluku.

Oblasť použitia:
Odprášenie šnekových dopravníkov, odprášenie redlerov, odprášenie elevátorov, odprášenie pásových dopravníkov

11) Vyrábame filtračné zariadenia typu G&G-JFR-Z – silo filtre. Filtre sú určené pre umiestenie na proti prírube zásobníku či sila materiálu. Svojou funkciou zaisťujú filtráciu vzduchu vychádzajúceho zo sila pri plnení pneumatickou dopravou, či odprášení sila pri plnení redlerovým dopravníkom. Separovaný prach je z filtračného zariadenia odvádzaný voľným výsypom späť do zásobníku či sila. Filtre sú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média tlakovým vzduchom.

Oblasť použitia:
Odvzdušnenie síl, odvzdušnenie zásobníkov, odvzdušnenie pneudopravy

https://www.ggfiltration.sk/wp-content/uploads/gg-jfr-z.jpg
05

Silo filtre G&G-JFR-Z

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Filtračné zariadenie na odsávanie pilín

Predmetom našej zákazky bola výroba dvoch filtračných jednotiek pre odsávanie pilín z drevovýroby. Filtračné jednotky sú umiestnené na nosnej oceľovej…

Odsávanie prachu v železiarniach

Naša dodávka zahŕňa výrobu a realizáciu filtračných zariadení na odsávanie prachu typu G&G JFR. Tieto filtre sú vybavené automatickou regeneráciou…

Sme G&G Filtration

G & G sa zaoberá vývojom a výrobou produktov z oblasti priemyselného odsávania a filtrácie vzduchu. G & G spoločne založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z dôvodu jediného cieľa a to výroby filtračnej technológie pre medzinárodných trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba