Dávkovacie stanice sorbentu

Vyrábame dávkovacie stanice sorbentu, ktoré sú využívané v aplikáciách priemyselného odsávania. Nami vyrábané závitovkové dávkovače dodávame v podobe kompaktných staníc, vybavené čechracím mechanizmom, ochranou proti prepadnutiu papierového vreca a uzatváracím vekom.

Mikrodávkovač sorbentu
01

Mikrodávkovač sorbentu


Vyrábame mikrokvapková komôrka sorbentu, ktoré sú využívané v aplikáciách priemyselného odsávania. Nami vyrábané závitovkové dávkovače dodávame v podobe kompaktných staníc, vybavené čechracím mechanizmom, ochranou proti prepadnutiu papierového vreca a uzatváracím vekom. Otáčky dávkovacieho slimáka je možné regulovať pomocou frekvenčného meniča. Dávkovače majú kapacitu 3 kg až 100 kg za hodinu prevádzky. Pre nastavenie optimálneho dávkovania je využívané cyklického riadenie chodu dávkovača. Mikrokvapková komôrka sorbentu je možné ako externé zariadenie pripojiť k akémukoľvek systému priemyselného odsávania.
ochrana proti zahorenie filtra
02

Využitie dávkovača ako ochrana proti zahorenie filtra


V aplikáciách priemyselného odsávania s nebezpečenstvom zahorenie filtračného média od nasávaných žeravých častíc je mikrokvapková komôrka sorbentu využívaný pre dávkovanie mletého vápenca do sacieho potrubia. Vápenec vytvorí na filtračnom médiu ochranný film, ktorý významne znižuje riziko zahorenie od nasávaných iskier či žeravých guličiek.
zníženie rizika výbuchu
03

Využitie sorbentace pre zníženie rizika výbuchu


U aplikácií priemyselného odsávania explóznou prachov, ako je potrebné brúsenie hliníka je inštaláciou dávkovacie stanice sorbentu možné zmeniť charakter prachu z explozního na nevýbušný. Pridávaním sorbentu do sacieho potrubia dôjde k zmiešaniu častíc explozního prachu sa sorbentom v pomere zodpovedajúcom cca 1: 1 a výsledná zmes vstupujúci do filtračného zariadenia už nemá charakter explozního prachu. Chod filtračného zariadenia musia byť podmienený sledovaním hladiny sorbentu v dávkovači a ďalších nadväzností, ktoré je nutné konzultovať pred inštaláciou a nastavením dávkovacie stanice.
04

Využitie sorbentace pre dlhšiu životnosť filtračného média


Pridávanie sorbentu do odsávacieho potrubia má pozitívny vplyv na regenerovatelnost filtračného média. Predovšetkým potom pri systémoch odsávania zvarovní, kde je spoločne s prachovými časticami a dymom odsávaný aj odparený olej. Práve olej zachytený na filtračnom médiu je dôvodom vysokej tlakovej straty, nízke životnosti filtračného média a predčasné výmeny filtračnej náplne. Sorbent, predovšetkým Ca(OH)2 a CaCO3 pojme olejové častice a výrazne zvyšuje účinnosť regenerácie. Po regenerácii filtračného média je potom spolu so zachyteným prachom odlúčený do zbernej nádoby filtračného zariadenia. Filtračný systém pracuje pri nižších tlakových stratách čo má pozitívny vplyv na spotrebu elektrickej energie odsávacieho ventilátora.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog