Cyklónové odlučovače

Vyrábame radu cyklónových odlučovačov, zloženú z 22 typov cyklónov, ktoré sú odstupňované podľa konvenčných rozmerových rad potrubného vedenia. Výkonovo pokrývame rozsah od 500 m3/h až do 30 000 m3/h

Cyklónové odlučovače
01

Použitie cyklónových odlučovačov


Cyklónové odlučovače majú svoje uplatnenie ako predodlučovače hrubého prachu s umiestnením pred koncovej filtračnej zariadení. Svojou funkciou zaisťujú odlúčenie hrubšie frakcie ešte pred vstupom do filtračného zariadenia. Do filtra potom vstupuje iba jemný zvyškový úlet. Použitie cyklónového odlučovača v kombinácii s filtračným zariadením prináša vyššiu prevádzková spoľahlivosť systému, zníženie záťaže filtra a predĺženie životnosti filtračného média. Cyklónové odlučovače možno použiť aj samostatne bez koncového filtra, a to prevažne v aplikáciách odsávanie mokrých pilín a štiepky. Tu dosahujú cyklóny vysokej účinnosti odlúčenie a nie je nutné používať koncový stupeň filtrácie.
Cyklónové odlučovače
02

Príslušenstvo cyklónových odlučovačov


Cyklónové odlučovače našej výroby sú už v základnom prevedení vybavené rozšírením pre expanznú nádobou na rekultivačný hrdle prachu. Najčastejším príslušenstvom býva použitie rotačného podávača na výsypu prachu, ktorý oddeľuje pracovný pretlak alebo podtlak vnútri odlučovača od okolitého prostredia a zároveň zaisťuje vynášanie prachu. Cyklónový odlučovač je nutné umiestniť na oceľovú konštrukciu. Telo cyklónu je možné tepelne izolovať, a to v prípade aplikácie u horúcich spalín.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog