Cyklónové odlučovače CYGG

Vyrábame radu cyklónových odlučovačov, zloženú z 22 typov cyklónov, ktoré sú odstupňované podľa konvenčných rozmerových rad potrubného vedenia. Výkonovo pokrývame rozsah od 500 m3/h až do 30 000 m3/h

01

Použitie cyklónových odlučovačov


Cyklónové odlučovače majú svoje uplatnenie ako pred odlučovače hrubého prachu s umiestnením pred koncové filtračné zariadenie. Svojou funkciou zaisťujú odlúčenie hrubšej frakcie ešte pred vstupom do filtračného zariadenia. Do filtru následne vstupuje len jemný úbytkový úlet. Použitie cyklónového odlučovača v kombinácii s filtračným zariadením prináša vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť systému, zníženie záťaže filtru a predlženie životnosti filtračného média. Cyklónové odlučovače je možné použiť aj samostatne bez koncového filtra, a to prevažne v aplikáciách odsávania mokrých pilín a štiepky. Tu dosahujú cyklóny vysoké účinnosti odlúčenia a nie je nutné používať koncový stupeň filtrácie
02

Príslušenstvo cyklónových odlučovačov

Cyklónové odlučovače našej výroby sú už v základnom prevedení vybavené rozšírením pre expanznú nádobou na výsypnom hrdle odpraškov. Najčastejším príslušenstvom býva použitie rotačného podávača na výsypu odpraškov, ktorý oddeľuje pracovný pretlak či podtlak vo vnútri odlučovača od okolného prostredia a zároveň zaisťuje vynesenie odpraškov. Cyklónový odlučovač je nutné umiestniť na oceľovú konštrukciu. Telo cyklónu je možné tepelne izolovať, a to v prípade aplikácie u teplých spalín

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Zvárané potrubie pre vzduchotechniku

Naša spoločnosť vyrába zvárané potrubie pre použitie v aplikáciách priemyselného odsávania a filtrácie vzduchu. Pre klientov spracovávame projekčné návrhy, konštrukčnú…

Odsávanie zvarovne

Pre odsávanie zvarovne je možné využívať viac typov filtračných zariadení. Filtry patrónové, filtre textilné a filtre lamelové. Je pre nás…

Sme G&G Filtration

G & G sa zaoberá vývojom a výrobou produktov z oblasti priemyselného odsávania a filtrácie vzduchu. G & G spoločne založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z dôvodu jediného cieľa a to výroby filtračnej technológie pre medzinárodných trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba