Naše produkty

Čo ponúkame

Vysoko kvalitné produkty systémov odprášenie, odsávanie a filtrácie vzduchu, pre použitie v priemyselných prevádzkach.

01

Filtračné jednotky

02

Rámy filtračných médií

03

Malé kompaktné filtre

04

Odsávanie papierového prachu

05

Cyklónové odlučovače CYGG

06

Rekuperátory spalín

07

Sila na piliny a štiepku

08

Odlučovače hmloviny

09

Rotačné podávače

10

Odsávacie a transportné ventilátory

11

Priemyselné klapky

12

Zvárané potrubia

13

Odsávacie stoly

14

Dávkovacie stanice sorbentu

15

Odlučovače iskier

16

Keramické filtračné tyče

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog