Naše produkty

Čo ponúkame

Vysoko kvalitné produkty systémov odprášenie, odsávanie a filtrácie vzduchu, pre použitie v priemyselných prevádzkach.

01

Filtračné jednotky

02

Malé kompaktné filtre

03

Odsávanie papierového prachu

04

Cyklónové odlučovače CYGG

05

Rekuperátory spalín

06

Sila na piliny a štiepku

07

Odlučovače hmloviny

08

Rotačné podávače

09

Odsávacie a transportné ventilátory

10

Priemyselné klapky

11

Zvárané potrubia

12

Odsávacie stoly

13

Dávkovacie stanice sorbentu

14

Odlučovače iskier

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog