Naše produkty

Čo ponúkame

Vysoko kvalitné produkty systémov odprášenie, odsávanie a filtrácie vzduchu, pre použitie v priemyselných prevádzkach.

01

Filtračné jednotky

02

Rámy filtračných médií

03

Malé kompaktné filtre

04

Odsávanie papierového prachu

05

Cyklónové odlučovače

06

Rekuperátory spalín

07

Sila na piliny a štiepku

08

Odlučovače hmloviny

09

Rotačné podávače

10

Odsávacie a transportné ventilátory

11

Chytré autonómnej klapky

12

Zvárané potrubia

13

Odsávacie stoly

14

Dávkovacie stanice sorbentu

15

Odlučovače iskier

16

Keramické filtračné tyče

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog