Katalog

SILO GG 30-75

SILO GG 30-75

Valcové SILO GG 30-75 s úžitkovým objemom 51 m3

Jedná sa o valcové silo s kužeľovou výsypkou, určené pre skladovanie sypkých materiálov, pilín a štiepky. Silo je umiestnené na podstavnej oceľovej konštrukcii. Sila GG môžu byť vybavené závitovkovým vyprázdňovacím systémom v spodnej kužeľové časti zásobníka. Výpad je uzavretý pomocou rotačného podávača. Pre plnenie silá sa najčastejšie používa pneumatická doprava materiála s použitím filtračného zariadenia umiestneného na strope silá, či s použitím cyklonového odlučovača umiestneného na strope silá. Silá GG môžu byť vybavené odľahčovacími membránami pre možnosť uskladnenie explóznych prachov, prístupovým rebríkom a potrubím suchovoda.

Vyberte si variantu:

Použitie

Silá GG slúži pre uskladnenie sypkého materiálu, alebo drobného drevného materiálu ako sú piliny, hobliny a štiepka vznikajúceho v drevárskych prevádzkach. Najčastejšou aplikáciou silá vo dřevovýrobách je uskladnenie pilín vznikajúcich vo vlastnej výrobe podniku. Uskladnené piliny slúži na zabezpečenie prevádzkovej zásoby paliva pre kotolňu, alebo briketovaciu linku. Vo dřevovýrobách sa silá GG používajú ako expedičný zásoba pilín pre odvoz pilín kamiónovou dopravou. Pre uskladnenie pilín a štiepky je silo vždy vybavené systémom šnekového vyhrabávaní materiálu. Silá GG sú ďalej využívaná pre uskladnenie sypkých materiálov, ako sú plastové granuláty, aditíva a ostatné vstupnej suroviny pre výrobný proces.

Inštalácia

Silá GG sú vyrábané segmentové, aby bola zaistená možnosť transportu štandardnou kamiónovou dopravou bez nutnosti nadrozmerného nákladu. Zostavenie silá prebieha pomocou žeriavu priamo na mieste realizácie u klienta. Celková doba zostavenie silá je cca 24 až 36 pracovných hodín v závislosti od vybavenia silá. Podľa požiadavky klienta je silo vybavené prístupovým rebríkom, obslužnú plošinou, zábradlím, suchovody, prevzdušňovacími tryskami, filtračným zariadením a ostatnými komponentmi.    

Pracovné podmienky

Pri návrhu konkrétneho silá potrebujeme poznať presnú hustotu uskladneného materiálu (kg/m3), charakteristiku materiálu ako sypný uhol, PTCH materiálu, agresivitu voči okolitému prostrediu, hydroskopia.
 • objednávacie číslo / order number SILO GG 30-75
 • celkový objem silá / total silo volume 58 m3
 • využiteľný objem silá / effective silo volume 51 m3
 • priemer silá / silo diameter 3000 mm
 • výška valcovej časti / height of cylindrical part 7500 mm
 • celková výška / total height 13029 mm
 • hmotnosť uskladnené štiepky / weight of stored chips 12750 kg
 • hmotnosť silá / silo weight 7309 kg
 • celková hmotnosť vrátane materiálu / total weight 20059 kg
 • zaťaženie na pätku / load on the base 4x 5014,75 kg
 • počet odľahčovacích membrán / number of explosive membranes podľa typu materiálu / according to the type of material
 • výbava silá / silo options podľa požiadavky klienta / by client request
 • materiálové prevedenie / material design 11375, 1.4301, prípadne podľa požiadavky klienta
 • povrchová ochrana / surface protection lakované / lacquered