Katalog

Rekuperátory spalín

Rekuperátory spalín

Vyrábame priemyselné rekuperátory spalín v prevedení spaliny – vzduch. Rekuperácia spalín je využívaná v aplikáciách odsávanie horúcich plynov.

Vyberte si variantu:
Rekuperátory spalín Vyrábame priemyselné rekuperátory spalín v prevedení spaliny - vzduch. Rekuperácia spalín je využívaná v aplikáciách odsávanie horúcich plynov, kedy rekuperátor spalín slúži primárne pre zníženie teploty odsávaného plynu a zabezpečenie možnosti filtrácie pomocou textilného filtračného zariadenia. Odoberané teplo spalinám je následne možné využiť najmä pre vzduchotechnické vykurovanie výrobných či skladovacích priestorov.

Využitie rekuperácie spalín

Rekuperaci spalin doporučujeme využít u všech tepelných zdrojů, jejichž spaliny mají teplotu vyšší než cca 200°C. Rekuperací lze odebrat přebytečnou energii výduchu zdroje až do výstupní teploty cca + 120°C tak, aby ochlazené spaliny nekondenzovaly. Získaná tepelná energie lze použít jako předehřev spalovacího vzduchu, či pro vzduchotechnické vytápění objektu.

Nejčastějšími zdroji vhodnými pro rekuperaci tepla jsou:
- Aplikace odsávání plynových tavících pecí
- Aplikace odsávání rotačních pecí
- Rekuperace spalin sklářských pecí
- Rekuperace spalin dospalovacích komor VOC
- Rekuperace spalin lakovacích linek