Katalog

Venturi dýzy

Venturi dýzy

Spoločne s partnerskou spoločnosťou Golpretech Czech Republic vyvíjame a vyrábame Venturi dýzy, ktoré slúžia pre odsávanie nekonečných papierových pásov v polygrafickom priemysle.

Katalóg Venturi dýz

Venturi dýzy pre odsávanie nekonečných papierových pásov

Vyrábame Venturi dýzy, ktoré slúžia pre odsávanie nekonečných papierových pásov v polygrafickom priemysle. Venturi dýza je pripojená k výtlaku vlastného ventilátora. Pretlak vlastného ventilátora využíva dýza na vytvorenie podtlaku v ceste odsávanie nekonečného orezu. Papierový pásik je tak odsávaný, bez toho aby dochádzalo k jeho rozsekanie či poškodeniu. Tento systém odsávania je vhodný ako pre papierové pásky, tak pre igelitové či textilné nekonečné orezy.

Použitie Venturi dýz

Venturi dýzy sú používané pre odsávanie nekonečných pásov papiera, fólie či iného obalového materiálu.  Nekonečné pásy vznikajú u prevíjacie technológie orezávaním krajov role na požadovaný rozmer. Venturi dýza zaisťuje nedeštruktívne odťah orezového pásu a jeho transport pomocou potrubného vedenia do miesta záchytu odpadu. Dýza je vybavená vlastným vysokotlakovým ventilátorom. Pre zníženie hladiny hluku dodávame vysokotlakové ventilátory v akustických boxoch.