Katalog

Rotačné separátory

Rotačné separátory

Spoločne s partnerskou spoločnosťou Golpretech Czech Republic vyvíjame a vyrábame rotačné separátory slúžiace ku kontinuálnemu odlučovanie papierových odrezkov z odsávaného vzduchu. Sú významným komponentom aplikácie odsávania v polygrafických prevádzkach.

Katalóg rotačných separátorov

Popis rotačných separátorov

Rotačné separátory slúži ku kontinuálnemu odlučovanie papierových odrezkov z odsávaného vzduchu. Sú významným komponentom aplikácie odsávania v polygrafických prevádzkach. Papierové odrezky sú zachytené na dierovať site a kontinuálne stierané pomocou stieracích líšt rotora separátora. Rotor separátora zaisťuje jednak kontinuálne stieranie zachytených odrezkov a zároveň zaisťuje tlakové oddelenie výsypu odrezkov od vzduchotechnického systému. Separátor je schopný pracovať v nepretržitom režime 24/7. Výsyp odlúčených papierových odrezkov je štandardne napojený na utĺkacie či balíkovacie lis. Uchytenie separátora papierových odrezkov je riešené uložením na výstupný kanál pomocou pripojovacej príruby. V polygrafických prevádzkach s požiadavkou na úplnou bez obslužnosť navrhujeme spracovanie odpadu pomocou balíkovacího lisu či použitie dvoch paralelne umiestnených separátorov papiera s vývodmi do pechovacích lisov. V prípade použitia pechovacích lisov papiera je vždy v chode len jeden z dvoch inštalovaných separátorov. Pri naplnení kontajnera systém automaticky pomocou prepínacích klapiek presmeruje cestu papierového odpadu do druhého separátora.

Použitie rotačných separátorov

Rotačné separátory sú používané nielen v polygrafickom priemysle, ale hrajú vyznania úlohu v systémoch odprašovanie pri spracovaní komunálneho odpadu. V týchto aplikáciách zaisťujú rotačné separátory záchyt igelitových sáčkov a poletujúcich frakcií odsávaného materiálu tak, aby nedošlo k ich zapěchování v priestore medzi jednotlivými filtračnými elementmi filtračné jednotky.