Rotačné separátory

Rotačné separátory slúži ku kontinuálnemu odlučovanie papierových odrezkov z odsávaného vzduchu, ktoré používame v polygrafickom priemysle.