Katalog

Odlučovače iskier

Odlučovače iskier

Odlučovače iskier sú na svojom vstupe vybavené pasívnym rotorom, ktorý uvedie prúdiace vzdušninu Odsávaný a prach do rotácie. Rotujúce iskry sú odstredené v sedimentačné časti separátora a odvedené pomocní zberného potrubia do zásobníka separátora. Odsávaná vzdušnina, zbavená iskier pokračuje ďalej výstupné prírubou do filtračného zariadenia. Odlučovače iskier slúži ako k separácii iskier, tak ako odlučovače hrubších častíc z odsávanej vzdušniny. Funkcia odlučovače znižuje riziko zahorenie filtračného systému a prispieva k predĺženiu životnosti filtračného média nadväzujúceho filtračného zariadenia. V prípade vysokého rizika zahorenie, bývajú odlučovače iskier inštalované na filtračný systém v kombinácii so samočinným hasiacim systémom. Pre správnu funkciu separátorov je nevyhnutné, aby bola zberná nádoba tesne osadená a nedochádzalo tu k prisávanie vzduchu. Separátory iskier je vďaka ich hmotnosti, nutné inštalovať na samostatnú oceľovú konštrukciu či nosnú konzolu.

Jednotlivé typy pre Vás zatiaľ pripravujeme.

Vyberte si variantu: