Katalog

G&G SiloVIB

G&G SiloVIB

Vyrábame filtračné zariadenie typu G & G SiloVIB, SiloJET – silo filtre. Filtre sú určené pre umiestnenie na protiprírube zásobníku či silá materiálu. Svojou funkciou zabezpečujú filtráciu vzduchu vychádzajúceho zo sila pri plnení pneumatickú dopravou, či odprášenie silá pri plnení redlerovým dopravníkom. Separovaný prach je z filtračného zariadenia odvádzaný voľným výsypom späť do zásobníka či sila. Filtre sú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média tlakovýmvzduchem.

Oblasť použitia:
Odvzdušnenie síl, odvzdušnenie zásobníkov, odvzdušnenie pneumatickej dopravy

Typové produkty po katalóg pripravujeme. Na dopyt Vám radi produkt ponúkneme.

Vyberte si variantu: