Katalog

G&G SiloJET 900-20-10

G&G SiloJET 900-20-10

G&G SiloJET 900-20-10 je textilný silo filter prachových podielov s automatickou regeneráciou pomocou protiprúde tlakového vzduchu. Silo filter je určený pre umiestnenie na protiprírube silá. Filtračnú jednotku je možné vyrobiť v pretlakovej prevedení bez ventilátora, alebo vybavenú odsávacím ventilátorom s kruhovým tlmičom hluku.

Odsávacie výkon: 1800 m3/h
Tlak ventilátora: 2000 Pa
Príkon ventilátora: 2,2 kW
Filtračná plocha: 15,2 m2
Regenerácia: tlakovým vzduchom
Spotreba tlakového vzduchu: 8 Nm3/h
Umiestnenie: na prírubu silá

Vyberte si variantu:

Opis filtračné jednotky

Ide o suché, textilné filtračné zariadenie prachových podielov, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Filtračné zariadenie vyrábame v prevedení pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí, a to bez nutnosti bez nutnosti zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokej účinnosti filtrácie - na 99.9%. Regenerácia sa spúšťa automaticky vo väzbe na chod pneumatickej dopravy pri pretlakovej prevedenie, či vo väzbe na chod ventilátora v podtlakovej prevedení silofiltru.

Varianty filtra

Textilné silo filtre G&G SiloJET je možné objednať samostatne v prevedení bez ventilátora - pri použití pre odvzdušnenie Pneudoprava u hermeticky tesných síl. Ďalej v prevedení s integrovaným ventilátorom a kruhovým tlmičom hluku - 82 dB (A) pre podtlakové vykonanie silofiltru. Silo filter je možné dodať v prevedení z nerezovej ocele či vybavený tepelnou izoláciou.

Použitie filtra

Filtračné zariadenie je určené pre odlučovanie prachu z odsávanej vzdušniny. Textilný filter G&G SiloJET je určený pre filtráciu vzduchu s vysokým stupňom zaprášeniu. Filtračné zariadenie je vhodné pre odvzdušnenie síl cementu, vápna, sódy či iných lepivých materiálov. Vyrábame aj filtre z nerezovej ocele pre použitie v potravinárskom priemysle pri síl na cukor či iné potravinové produkty.

Pracovné podmienky

Filtračné zariadenie je určené pre filtráciu vzdušniny o teplote -30 °C do + 80 °C. Filter nie je v základe určený pre explóznou prach, ale je možné ho doplniť o antistatické filtračné médium a komponenty pre umiestnenie v priestore s nebezpečenstvom výbuchu. Životnosť filtračných textílií je garantovaná po dobu minimálne 20000 prevádzkových hodín. Výmena filtračného média zaberie skúsenému servisnému technikovi maximálne 1 hodinu práce.