Katalog

G&G Local JET 4-5-15-H

G&G Local JET 4-5-15-H

Filtračné zariadenie G&G Local JET 4-5-15-H o výkone 1900 m3/h. Filter je určený pre lokálne odprášenie dopravných ciest materiálu, ako sú redlery, závitovkové dopravníky a pásové dopravníky. Odprašky zachytené filtračným zariadením padajú z filtra priamo do priestoru odsávaného dopravníka.

Vyberte si variantu:

Popis filtračného zariadenia

Filtrační zariadenie G & G Local JET je filtračná jednotka vybavená automatickou regeneráciou filtračného média z netkanej textílie pomocou protiprúdeho tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií s použitím lokálnych filtračných jednotiek dosahuje životnosť filtračného média viac ako 10 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovania. Filtračné médium sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 550 g/m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc na výduchu je v rozmedzí 1 - 3 mg/m3. Odsávací ventilátor môže byť na výstupe vybavený kruhovým tlmičom hluku tak, aby bola znížená hluková záťaž od filtračného zariadenia. Výsyp prachu je vedený späť do cesty materiálu.  

Pracovné podmienky filtra G&G Local JET

Filtračné zariadenie je určené pre filtráciu vzdušniny o teplote -30° C do + 80° C v prevedení bez tepelnej izolácie a do 150° C v prevedení s tepelnou izoláciou. Filter je v základe určený pre explózny prach, je vybavený tlakovo odolnou skríňou a antistatickým filtračným médiom. Filter nie je vybavený odľahčovacími membránami. Odsávací výkon je stanovený koeficientom zaťaženie filtračnej plochy pre jednotlivé druhy odsávaného prachu.

Použitie

Filtračné zariadenie typu G&G Local JET je určené pre lokálne odprášenie dopravných ciest materiálu, ako sú redlery, závitovkové dopravníky a pásové dopravníky. Odprašky zachytené filtračným zariadením padajú z filtra priamo do priestoru odsávaného dopravníka. Filter G&G Local JET udržuje presyp dopravníkov v miernom podtlaku, čím zamedzuje šíreniu prachu do okolitého prostredia. Odprašky z filtra padajú späť do cesty dopravy materiálu. Filtračné zariadenie G&G Local JET nie je vybavené výsypkou prachu. Odprašky zachytené filtračným zariadením sú vždy vrátené späť do priestoru, odkiaľ boli odsaté. Filtračné zariadenia G&G Local JET sú zostavené v modulárnych radoch, ktoré umožňujú dodať filtračné zariadenia pre odsávací výkon od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Výkon filtračného zariadenia stanovuje projektant, podľa aplikácie, pre ktorú má byť filtračné zariadenie používané. Veľkosti filtračných zariadení sa líšia podľa šírky odprašovaných dopravníkov, podľa výkonu a súbehu dopravy materiálu či podľa dopravného výkonu a rýchlosti pásových dopravníkov. Odsávací výkon filtra zabezpečuje radiálny odsávací ventilátor, umiestnený na čistej strane filtra.  
 • objednacie číslo / order number Local JET 4-5-15-H
 • prevedenie filtra / filter design horizontálne / horizontal
 • typ filtračného média / type of filter media plochá filtračná hadica / flat filter hose
 • filtračná plocha / filter area 10,6 m2
 • plocha elementa / single element area 0,53 m 2
 • počet filtračných hadíc / number of filter hoses 20 ks / 20 pcs.
 • dĺžka filtračných hadíc / length of filter hoses 1500 mm
 • typ regenerácie / type of regeneration JET system
 • spotreba tlakového vzduchu / compressed air consumption 3 Nm3 (4 bar)
 • teplotná odolnosť / temperature resistance 150°C
 • zásobník na odpad / waste bin späť do dopravníka / back to the conveyor
 • prevedenie pre EX / design for EX pre explózny prach / for explosive dust
 • odsávací výkon / suction power 1900 m3/h
 • tlak ventilátora / fan pressure 2000 Pa
 • príkon ventilátora / motor power 2,2 kW
 • hmotnosť filtra / filter weight 224 kg
 • materiál skrine filtra / material 11 375 + Zn