Katalog

G&G Local JET 4-3-15-H

G&G Local JET 4-3-15-H

Filtračné zariadenie G&G Local JET 4-3-15-H o výkone 1200 m3/h. Filter je určený pre lokálne odprášenie dopravných ciest materiálu, ako sú redlery, závitovkové dopravníky a pásové dopravníky. Odprašky zachytené filtračným zariadením padajú z filtra priamo do priestoru odsávaného dopravníka.

Vyberte si variantu:

Popis filtračného zariadenia

Filtrační zariadenie G & G Local JET je filtračná jednotka vybavená automatickou regeneráciou filtračného média z netkanej textílie pomocou protiprúdeho tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií s použitím lokálnych filtračných jednotiek dosahuje životnosť filtračného média viac ako 10 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovania. Filtračné médium sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 550 g/m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc na výduchu je v rozmedzí 1 - 3 mg/m3. Odsávací ventilátor môže byť na výstupe vybavený kruhovým tlmičom hluku tak, aby bola znížená hluková záťaž od filtračného zariadenia. Výsyp prachu je vedený späť do cesty materiálu.  

Pracovné podmienky filtra G&G Local JET

Filtračné zariadenie je určené pre filtráciu vzdušniny o teplote -30° C do + 80° C v prevedení bez tepelnej izolácie a do 150° C v prevedení s tepelnou izoláciou. Filter je v základe určený pre explózny prach, je vybavený tlakovo odolnou skríňou a antistatickým filtračným médiom. Filter nie je vybavený odľahčovacími membránami. Odsávací výkon je stanovený koeficientom zaťaženie filtračnej plochy pre jednotlivé druhy odsávaného prachu.

Použití

Filtrační zařízení typu G&G Local JET  je určeno pro lokální odprášení dopravních cest materiálu. Patří sem redlery, šnekové dopravníky a pásové doravníky. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru odsávaného dopravníku. Filtr G&G Local JET udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Filtrační zařízení G&G Local JET není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty. Filtrační zařízení G&G Local JET jsou sestaveny v modulárních řadách.  Standardní odsávací výkony jsou od 600 m3/h do 9 000 m3/h. Výkon filtračního zařízení stanovuje projektant, dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle šířky odprašovaných dopravníků, dle výkonu a souběhu dopravy materiálu či dle dopravního výkonu a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.  
 • objednacie číslo / order number Local JET 4-3-15-H
 • prevedenie filtra / filter design horizontálne / horizontal
 • typ filtračného média / type of filter media plochá filtračná hadica / flat filter hose
 • filtračná plocha / filter area 6,4 m2
 • plocha elementa / single element area 0,53 m 2
 • počet filtračných hadíc / number of filter hoses 12 ks / 12 pcs.
 • dĺžka filtračných hadíc / length of filter hoses 1500 mm
 • typ regenerácie / type of regeneration JET system
 • spotreba tlakového vzduchu / compressed air consumption 3 Nm3 (4 bar)
 • teplotná odolnosť / temperature resistance 150°C
 • zásobník na odpad / waste bin späť do dopravníka / back to the conveyor
 • prevedenie pre EX / design for EX pre explózny prach / for explosive dust
 • odsávací výkon / suction power 1200 m3/h
 • tlak ventilátora / fan pressure 2000 Pa
 • príkon ventilátora / motor power 1,5 kW
 • hmotnosť filtra / filter weight 190 kg
 • materiál skrine filtra / material 11 375 + Zn