Katalog

G&G – Jet VAC 525

G&G – Jet VAC 525

Filtračné zariadenie je určené pre aplikáciu centrálneho odsávania pilín, textilného prachu a celulózy. Podľa typu odsávaného prachu je model G&G – Jet VAC 525 určený pre odsávací výkon 63000 m3/h až 94500 m3/h. Filter je vybavený duálnou regeneráciou vibrooklepem a tlakovým vzduchom.

Vyberte si variantu:

Popis filtračného zariadenia

Filtračné zariadenie G&G JET VAC (podtlakový filter pre piliny a celulózu s regeneráciou tlakovým vzduchom) je určené pre aplikáciu centrálneho odsávanie pilín, textilného prachu a celulózy. Špecifikum filtračného zariadenia G&G JET VAC je prevedenie pre podtlak. To znamená, ventilátor je umiestnený za filtračnou jednotkou v ceste prefiltrovaného vzduchu. Ventilátor je použitý s vysokou účinnosťou. Býva vybavený riadením otáčok pomocou frekvenčného meniča v závislosti na aktívne využívané technológiu. Štandardné vyhotovenie filtra využíva textilné antistatické hadice s priemerom 200 mm. Filtračné hadice sú nasunuté na drôtených košoch. Filtračné zariadenie je určené pre filtráciu explóznou prachov. Je vybavené explózne odľahčovacími membránami pre uvoľnenie tlaku mimo priestoru filtračného zariadenia. Filtračné zariadenie je vybavené systémom regenerácie filtračného média pomocou pulzov tlakového vzduchu a zároveň vibrooklepom. Filter je štandardne dodávaný v prevedení s rotačným podávačom pre vynášanie prachu. Filtračné zariadenie je možné umiestniť na podstavnou oceľovú konštrukciu.    

Životnosť filtračného média

Nami garantovaná životnosť filtračných hadíc je minimálne 2 až 3 roky prevádzky filtra. Počas prevádzky filtračné jednotky nie je nutné filtračné médium nijako manuálne čistiť. Garantujeme dlhú životnosť filtračného média a nízke náklady na jeho výmenu. Filtračné médium tvorí vysoko mechanicky odolná netkaná textília v antistatickom prevedení s plošnou hmotnosťou 500 g/m2. Filtračné hadice s priemerom 200 mm sú vo filtračnej jednotke uložené vertikálne pomocou drôtených košov. Regenerácie filtra je umiestnená na čistej strane filtra vo vrchnej časti filtračnej jednotky.

Aplikácia filtračného zariadenia

Filtračné zariadenie G&G JET VAC je využívané pre najnáročnejšie aplikácie odsávanie pilín a vláknitých prachov pre prevádzky, ktoré pracujú kontinuálne s minimom pracovných prestávok. U filtračné zariadenie býva aplikované riadenia odsávacieho výkonu v závislosti od využitia strojov. Filtračné zariadenie je regenerované pulzy tlakového vzduchu počas prevádzky, a v dobehu pri vypnutí filtra. Filter je vhodný pre prevádzky, kde je potrebné vysoký výkon filtračného zariadenia a stabilná tlaková strata.
 • objednávacie číslo / order number Jet VAC 525
 • filtračná plocha / filter area 525 m2
 • prietok vzduchu / air flow 63 000 m3/h až 94 500 m3/h
 • typ filtračného média / type of filter media filtračné hadice D200 / filter hose D200
 • plocha elementu / single element area 1,56 m2
 • typ regenerácie / type of regeneration duálna regenerácia: JET systém + Vibrooklep
 • spotreba tlakového vzduchu / compressed air consumption 35 Nm3 (6 bar)
 • počet filtračných hadíc / number of filter hoses 336 ks / 336 pcs.
 • materiál filtračných hadíc / material of filter hoses antistatický / antistatic
 • vynášanie odpadu / disposal of waste reťazový dopravník / chain conveyor
 • prevedenie pre EX / design for EX pre explozný prach / for explosive dust
 • pripojovacia príruba / inlet flange 2x650x1000 (mm))
 • výstupná príruba / output flange 2x600x1200 (mm)
 • šírka - dĺžka - výška / width - length - height 2232 / 12410 / 5936 (mm)
 • hmotnosť filtra / filter weight 1925 kg