Katalog

G&G Jet BAG 24-18-20-RF

G&G Jet BAG 24-18-20-RF

Vreckový filter G&G Jet BAG je určený pre odsávanie prachových častíc bez nebezpečenstva výbuchu. Podľa typu odsávaného prachu je model G&G Jet BAG 24-18-20-RF určený pre odsávací výkon 18150 m3/h45375 m3/h. Variantu filtra pre explózny prach Vám ponúkneme podľa konkrétneho dopytu.

Vyberte si variantu:

Popis filtračného zariadenia

Ide o suché, látkové filtračné zariadenie prachu s automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty. Odsávací výkon je stanovený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Ventilátor nie je súčasťou filtračné jednotky. Odporúčané zaťaženie filtračného média pre jednotlivé typy prachov, sú uvedené nižšie. Filtračné zariadenia vyrábame v prevedení pre umiestnenie vo vonkajšom prostredí a to bez nutnosti zastrešenia. Filtračné zariadenie dosahuje vysokú účinnosti filtrácie - na 99%, preto je možno prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do priestoru výrobnej haly. Pomer vrátenia vzduchu do priestoru haly a vonkajšieho prostredia určuje projektant technológie podľa charakteristiky odsávaného materiálu a vzduchových pomerov výrobného objektu.    

Životnosť filtračného média

Nami garantovaná životnosť filtračného média je minimálne 20 000 prevádzkových hodín. Filtračné zariadenie nie je nutné počas životnosti filtračného média manuálne čistiť. Deklarujeme dlhú životnosť filtračného média a nízke náklady na jeho výmenu po uplynutí životnosti.

Použitie

Filtračné zariadenie je určené pre odlučovanie prachu z odsávanej vzdušniny. Filtračný systém je vždy zložený z konkrétnej filtračné jednotky a príslušného odsávacieho ventilátora. Kombinácia filtračnej jednotky a odsávacích ventilátorov sa líšia pre rôzne typy prachov a podľa požadovanej filtračnej plochy. Zaťaženie filtračnej plochy sa pre dané typy prachov líšia z dôvodu: veľkostí frakcie, hustoty, plochou, lepivosťou, mastnotou a iných faktorov, ktoré vo filtrácii prenášame do spoločnej jednotky, a to je zaťaženie filtračnej plochy. Účelom je navrhnúť kombináciu filter + ventilátor pre konkrétny typ odsávaného prachu a procesu tak, aby filtračné zariadenie dosahovalo kontinuálnych odsávacích výkonov a čistoty prefiltrovaného vzduchu po deklarovanú dobu životnosti filtračného média - minimálne 20 000 prevádzkových hodín. Nesprávny pomer použitého filtračného zariadenia a ventilátora sa prejavuje nestabilnými prevádzkovými podmienkami s charakteristickým rýchlym nárastom tlakové straty filtračného média a znížením odsávacieho výkonu. Vyrábané varianty filtra: S výsypom do 55 litrového vedra, do 200 litrového kontajnera, do Big-Bagu. Všetky typy filtrov vyrábame v prevedení pre neexplozní prach aj podľa ATEX.
 • objednávacie číslo / order number JET BAG 24-18-20-RF
 • filtračná plocha / filter area 302,5 m2
 • prietok vzduchu / air flow 18150 m3/h až 45375 m3/h
 • typ filtračného média / type of filter media plochá filtračná hadica / flat filter hose
 • plocha elementa / single element area 0,70 m2
 • typ regenerácie / type of regeneration JET system
 • spotreba tlakového vzduchu / compressed air consumption 40 Nm3 (6 bar)
 • počet filtračných hadíc / number of filter hoses 432 ks / 432 pcs.
 • teplotná odolnosť / temperature resistance 150°C
 • zásobník na odpad / waste bin rotačný podávač / rotary feeder + big bag
 • prevedenie pre EX / design for EX nie je pre explózny prach / not for explosive dust
 • pripojovacia príruba / inlet flange 2x 1020x270 (mm)
 • výstupná príruba / output flange 2x750x250 (mm)
 • dĺžka - šírka - výška / length - width - height 2225 / 3360 / 8068 (mm)
 • hmotnosť filtra / filter weight 4220 kg