Katalog

G&G Ceramic JET-B

G&G Ceramic JET-B

Filtračné jednotky určené pre odprášenie horúcich spalín s obsahom iskier a žeravých častíc. Ide o filtračné jednotky vybavené vysokoteplotne odolnými keramickými filtračnými vložkami s teplotou topenia 1200°C. Filtre sú vybavené automatickou regeneráciou pomocou tlakového vzduchu. Filtračné jednotky dosahujú vysokú účinnosť filtrácie – nad 99%. Maximálna prevádzková teplota pri filtrácii spalín činí 900°C.

Oblasť použitia:
Odprášenie kotlov na biomasu, odprášenie kotlov na uhlie, odprášenie spalín z pecí, sklárskych pecí a ostatných špeciálnych aplikácií.

Katalóg keramických filtrov G&G Ceramic JET-B s odkazmi na stiahnutie technických listov, DWG výkresov a STEP modelov nájdete TU, či prostredníctvom kliknutí na tlačidlo nižšie.

Katalóg G&G Ceramic JET-B

SPALINOVÉ FILTRE

Spalinové filtre G&G Ceramic JET-B sú určené k odprášeniu spalín vznikajúcich horením tuhých palív v spaľovacích zdrojoch. Vďaka svojej konštrukcií sú filtračné jednotky používané pre odprášenie kotlov na spaľovanie biomasy.

Základnou charakteristikou filtračných zriadení je odolnosť voči žeravým časticiam a zbytkom nedohoreného paliva, ktoré sa vyskytuje v spalinách pri spaľovaní biomasy. Spaliny vstupujúce do filtračnej jednotky sú pomocou vnútornej deliacej prepážky smerované do spodnej časti filtračného zariadenia tak, aby došlo ku rovnomernému prehriatiu skrine filtračnej jednotky. Spaliny prechádzajú skrz filtračné médium smerom nahore do čistej komory filtru a následne výstupným otvorom do spalinového ventilátoru.

Záchyt popola prebieha v štandardnom prevedení do integrovaného zásobníku popola, ktoré obsluha kotle periodicky vyprázdňuje. Pri kotloch v nepretržitej prevádzke sú filtračné jednotky vybavené systémom automatického vynášania popola. V nižších zástavbových výškach je vynášaní odpraškov riešené pomocou pohyblivého dna filtru a následne šnekovým dopravníkom do zásobníku.

Filtračné zariadenie je tepelne izolované po celom plášti a je vybavené elektrickým topným káblom k rozohriatiu skrine filtru a zamedzeniu kondenzácie spalín v momente nábehu či dobehu kotla pri nízkej teplote spalín. Filtračné zariadenie nemusí byť vybavené ihlanovou výsypkou odpraškov z dôvodu nižších zástavbových rozmerov pre možnosť inštalácie priamo do priestoru kotolne.

UMIESTENIE SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Spalinový ventilátor je vždy umiestnený za spalinovým filtrom do cesty prefiltrovaného plynu. Ovládanie ventilátoru je riadené v závislosti na podtlaku v spalinovode pred napojením na kotol. Spalinový ventilátor potom pomocou frekvenčného meniča udržuje konštantné podmienky podtlaku tak, aby nebola ovplyvnená funkcia kotla.

Spalinový filter je vždy vybavený bypassom spalín, aby bolo možné pri revíziách a servisných kontrolách filtračné zariadenia odstaviť a vykonávať kontroly či opravy bez nutnosti odstavenia kotla.

KERAMICKÉ FILTRAČNÉ MÉDIUM

Filtračnými elementmi sú žiaruvzdorné keramické tyče, ktoré majú vysokú teplotnú odolnosť do 1200°C. Filtračné elementy sú vo vnútri filtračnej skrine usporiadané vertikálne, s výstupom prefiltrovaných spalín vo vrchnej časti filtru. K separácii popola dochádza na vonkajšom povrchu keramických tyčí. K regenerácii filtračných tyčí dochádza prepláchnutím pomocí pulzov tlakového vzduchu cyklicky počas prevádzky filtračnej jednotky.