Katalog

G&G Flat HOUSE-C

G&G Flat HOUSE-C

Ploché hadicové filtre G&G Flat HOUSE-C sa vstupom do rozdeľovacej komory sú určené pre aplikácie priemyselného odprášenie v zlievárňach a iných náročných aplikáciách. Zváraná skriňa, zváraná ihlanový výsypka. Filtre sú používané na odprášenie plynových a indukčných taviacich pecí, pieskového hospodárstva a iných specifckých prevádzok so vstupnou koncentráciou prachu do 100 g/m3.

Ploché filtračné hadice umiestnené vertikálne umožňujú zvýšiť filtračnú plochu jednotky vďaka menším medzerám medzi filtračnými elementmi. Špecifikom týchto filtrov je využitie rozdeľovacia komory vstupujúci vzdušniny. Rozdeľovacia komora zaisťuje delenie prúdu filtrovaného vzduchu zospodu a zboku filtračných hadíc. Automatická regenerácia tlakovým vzduchom má u vertikálne uložených hadíc vyššiu účinnosť, než u horizontálne uložených hadíc.

Filtračné jednotky G&G Flat HOUSE-C majú vynikajúci pomer cena / výkon.

Katalóg hadicových filtrov G&G Flat HOUSE-C nájdete TU, či prostredníctvom kliknutí na tlačidlo nižšie.

Katalog G&G Flat HOUSE-C

POPIS FILTRAČNÉHO ZARIADENIA

G&G Flat HOUSE-C sú filtre vzduchotesné, oceľové konštrukcie s plochými textilnými hadicami. Hadicové filtre sú určené pre odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok, ktoré sú obsiahnuté vo vzdušnine a spoločne so vzduchom netvoria explozívnu zmes. Hadicové filtre sú rozdelené na 3 časti – predodlučovaciu komoru filtračnej skrine, komoru čistého plynu, ktorá obsahuje veká slúžiace pre výmenu filtračného média.

Skriňu a komoru delí trubkovnica s otvormi k uchyteniu filtračných hadíc, ktoré sú upevnené pomocou bajonetov. U filtračných jednotiek typu C je vstupujúci zaprášený plyn vedný do rozdeľovacej komory. Rozdeľovacia komora distribuuje vstupujúcu vzdušninu čiastočne do výsypky a čiastočne medzi filtračné hadice zboku.

Odlúčenie prachu je dvojfázový proces. V prvej fázy dôjde k odlúčeniu veľkých a ťažkých častíc, a to zmenou smeru prúdenia vzdušniny vo výsypke. V druhej fázy je na povrchu filtračných hadíc odlúčený zbytok častíc.

Čistenie – regenerácia – filtračného média je uskutočnená pomocou krátkych pulzov stlačeného vzduchu a prebieha v závislosti na výsledku merania tlakovej straty, v pevných časových intervaloch, alebo v kombinácií týchto variant.

Výhodou plochých filtračných hadíc je možnosť efektívnejšieho usporiadania filtračného média v prierezu filtračnej komory a tým i možnosť vyššieho vzduchového zaťaženia filtru.

PRACOVNÉ PODMIENKY

Maximálna prevádzková teplota vzdušniny pre filtre G&G Flat HOUSE-C je 150°C. Skriňa filtru je navrhnutá pre podtlak 5kPa. Hadicové filtračné jednotky je možné umiestiť ako do vonkajšieho, tak do vnútorného prostredia, elektroinštalácia má stupeň ochrany IP 54.