Katalog

Dávkovacie stanice sorbentu

Dávkovacie stanice sorbentu

Vyrábame dávkovacie stanice sorbentu, ktoré sú využívané v aplikáciách priemyselného odsávania. Nami vyrábané závitovkové dávkovače dodávame v podobe kompaktných staníc, vybavené čechracím mechanizmom, ochranou proti prepadnutiu papierového vreca a uzatváracím vekom.

Vyberte si variantu:

Mikrodávkovač sorbentu

Vyrábame mikrokvapková komôrka sorbentu, ktoré sú využívané v aplikáciách priemyselného odsávania. Nami vyrábané závitovkové dávkovače dodávame v podobe kompaktných staníc, vybavené čechracím mechanizmom, ochranou proti prepadnutiu papierového vreca a uzatváracím vekom. Otáčky dávkovacieho slimáka je možné regulovať pomocou frekvenčného meniča. Dávkovače majú kapacitu 3 kg až 100 kg za hodinu prevádzky. Pre nastavenie optimálneho dávkovania je využívané cyklického riadenie chodu dávkovača. Mikrokvapková komôrka sorbentu je možné ako externé zariadenie pripojiť k akémukoľvek systému priemyselného odsávania.

Využitie dávkovača ako ochrana proti zahorenie filtra

V aplikáciách priemyselného odsávania s nebezpečenstvom zahorenie filtračného média od nasávaných žeravých častíc je mikrokvapková komôrka sorbentu využívaný pre dávkovanie mletého vápenca do sacieho potrubia. Vápenec vytvorí na filtračnom médiu ochranný film, ktorý významne znižuje riziko zahorenie od nasávaných iskier či žeravých guličiek.

Využitie sorbentace pre zníženie rizika výbuchu

U aplikácií priemyselného odsávania explóznou prachov, ako je potrebné brúsenie hliníka je inštaláciou dávkovacie stanice sorbentu možné zmeniť charakter prachu z explozního na nevýbušný. Pridávaním sorbentu do sacieho potrubia dôjde k zmiešaniu častíc explozního prachu sa sorbentom v pomere zodpovedajúcom cca 1: 1 a výsledná zmes vstupujúci do filtračného zariadenia už nemá charakter explozního prachu. Chod filtračného zariadenia musia byť podmienený sledovaním hladiny sorbentu v dávkovači a ďalších nadväzností, ktoré je nutné konzultovať pred inštaláciou a nastavením dávkovacie stanice.

Využitie sorbentace pre dlhšiu životnosť filtračného média

Pridávanie sorbentu do odsávacieho potrubia má pozitívny vplyv na regenerovatelnost filtračného média. Predovšetkým potom pri systémoch odsávania zvarovní, kde je spoločne s prachovými časticami a dymom odsávaný aj odparený olej. Práve olej zachytený na filtračnom médiu je dôvodom vysokej tlakovej straty, nízke životnosti filtračného média a predčasné výmeny filtračnej náplne. Sorbent, predovšetkým Ca(OH)2 a CaCO3 pojme olejové častice a výrazne zvyšuje účinnosť regenerácie. Po regenerácii filtračného média je potom spolu so zachyteným prachom odlúčený do zbernej nádoby filtračného zariadenia. Filtračný systém pracuje pri nižších tlakových stratách čo má pozitívny vplyv na spotrebu elektrickej energie odsávacieho ventilátora.