Katalog

CYGG-330

CYGG-330

Cyklónový odlučovač pre potrubie Ø 330 mm a odsávací výkon do 6470 m3/h

Jedná sa o mechanický odlučovač prachových častíc, ktorý pre odlúčenie prachu využíva odstredivé sily pôsobiace na prachové častice unášané v odsávanej vzdušnine. Vstupujúci zmes vzduch s prachom vstupuje do cyklónových odlučovače vo vrchnej časti – do excentrického nábehu, ktorý uvedie túto zmes do rotácie okolo osi cyklónu. Prachové častice vplyvom odstredivej sily kĺžu po vnútornej ploche tubusu cyklónových odlučovače a vplyvom gravitácie sú unášané smerom dole k prírube výsypu. Vzduch odchádza vo vrchnej časti cyklónových odlučovače. Pre správnu funkciu cyklónu je nutné zaistiť tlakové oddelenie výsypu odpadu od okolitého prostredia, aby nedochádzalo k ovplyvňovaniu prúdenie vnútri cyklónu či úniku vzduchu cez hrdlo výsypu.

Vyberte si variantu:

Použitie

Cyklónové odlučovače bývajú predovšetkým vďaka svojej nižšej účinnosti pri odlučovanie jemnejších frakcií prachu zaraďované ako predodlučovače pred filtračné zariadenie, ktorým týmto odľahčujú od väčšej časti prachu. V aplikáciách odsávanie od drevoobrábacích strojov, prevažne u mokrých pilín sú cyklóny použité ako jediný odlučovacie člen bez následnej filtrácie. Cyklónové odlučovače bývajú tiež používané u uzavretých okruhov pneumatickej dopravy, či vo spalinových cestách pre předodloučení iskier pred vstupom spalín do filtračného zariadenia. Cyklóny je možno radiť paralelne vedľa seba, čím sa zvyšuje kapacita, alebo sériovo za sebou, čím sa zvyšuje odlúčivosťt.

Pracovné podmienky

Cyklónové odlučovače sú určené pre odlučovanie neabrazívneho prachu s veľkosťou frakcie do 50 mm. Pracovná teplota odsávaného média sa pohybuje od -30°C do + 150°C u materiálového prevedenia 11 375 a do 250°C v prípade materiálového prevedenia z nerezovej ocele. Pri návrhu vzduchotechnického systému je potrebné počítať s tlakovou stratou cyklónu na úrovni 800 až 1200 Pa v závislosti na množstve a teplote odsávaného vzduchu.
 • objednávacie číslo / order number CYGG-330
 • optimálna veľkosť vstupného potrubia / optimal inlet pipe size Ø 330
 • prietok vzducha minimálny / minimum air flow 5540 m3/h
 • prietok vzducha maximálny / maximum air flow 6470 m3/h
 • tlaková strata / pressure loss 800 - 1200 Pa
 • odlúčivosť / separation 70 - 95%
 • výška cyklóna / cyclone height 2944 mm
 • priemer cyklóna / cyclone diameter Ø 944
 • rozmer vstupnej príruby / inlet flange dimension 510x170 mm
 • teplotná odolnosť / temperature resistance 150°C
 • hmotnosť cyklóna / cyclone weight 329 kg
 • odporúčaný rotačný podávač / recommended rotary feeder RPGG 30x50-8
 • materiálové prevedenie / material design 11375, 1.4301, prípadne podľa požiadavky klienta
 • povrchová ochrana / surface protection lakované / lacquered