Engineering

Prestavba elektrostatických odlučovačov na látkové filtre

Prestavba elektrostatických odlučovačov na látkové filtre

Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na tému prestavba elektrostatických odlučovačov na účinnejšie tkaninové filtre a to v rôznych priemyselných prevádzkach ako sú (elektrárne, teplárne, zlievárne, cementárne atď.). Spracovávame štúdie pre malé lokálne zdroje až po veľké priemyselné bloky a to v rozmedzí prietokov spalín od 20 000 – 3 000 000 m3 / h.

Spracovanie štúdie realizuje naša divízia engineering, viď kontakt.

Základné úlohy pri prestavbe filtra

V praxi existuje mnoho spôsobov zvyšovania odlučovacie účinnosti elektrostatických odlučovačov (ďalej len EO) a čistenie spalín vôbec. Medzi jednu z možných metód zvýšenie účinnosti EO, možno použiť rozšírenie existujúcich EO a dostavbu tzv. Ďalších sekcií, v ktorých dochádza k odlúčeniu najjemnejších frakcií prachu. Toto technické riešenie vyžaduje značné priestorové nároky na technológiu v mieste inštalácie. Ďalšou veľmi častou metódou zvyšovanie účinnosti EO je výmena existujúcich vysokofrekvenčných napájacích zdrojov za účinnejší. Samozrejme je možné tieto metódy kombinovať. V súčasnej dobe sa javí ako najúčinnejšia metóda kompletná náhrada existujúcich EO za nové tkaninové filtre, čo je veľmi nákladné alebo je možné existujúce EO prestaviť na tkaninové filtre s čo najväčším využitím existujúcich častí EO (skriňa, nosná konštrukcia, vstupné a výstupné diel atď.) .

Medzi základné postupy pri prestavbe EO filtra na tkaninový filter patrí:

 
  • Vybratie komplet vnútorných aktívnych častí všetkých EO, zrušenie komponentov elektrického napájania sekcií EO (tj. Všetkých VVN zdrojov)
  • Do existujúcich skríň EO bude umiestnená vstavba látkového filtra s nutnými úpravami konštrukciou skríň a spalinovodů.
  • Vybudovanie kompresorovej stanice tlakového vzduchu pre regeneráciu hadíc tkaninového filtra,
  • Kontrola a možná výmena existujúcich spalinových ventilátorov z dôvodu nedostatočnej dimenzie na potrebný tlak spalín.
  • Zásah do prvkov pneumatickej dopravy pod jednotlivými výsypkami existujúcich EO z dôvodu zmeny pomerov zachycovaného množstvo TZL.