Engineering

Zaisťujeme kompletný štúdie a poradenstvo v oblasti priemyselnej filtrácie, čistenie odpadových plynov a spalín v rôznych priemyselných odvetviach. Ďalej sa zaoberáme spracovaním štúdií zameraných na technológie odstránenie nepríjemných zápachov vznikajúcich pri spracovaní a skladovaní rôznych ťažko rozložiteľných (oxidovateľných) zapáchajúcich látok.

Engineering
Priemyselná filtrácia
01

PRIEMYSELNÁ FILTRÁCIA


Priemyselné filtre dosahujú zo všetkých odlučovačov najvyšších odlučivosť a tým aj najnižších výstupných koncentráciou pod 1 mg / m3. Priemyselné filtre sa líšia podľa tvaru a technického prevedenia filtračných elementov. V praxi rozlišujeme filtre (hadicové, patrónové, kapsové, lamelové atď.). Priemyselné filtre sa môžu líšiť aj spôsobom regenerácie filtračných elementov.
Prestavba elektrostatických odlučovačov
02

PRESTAVBA ELEKTROSTATICKÝCH ODLUČOVAČOV NA LÁTKOVÉ FILTRE


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na prestavbu existujúcich elektrostatických odlučovačov na účinnejšie tkaninové filtre a to v rôznych priemyselných prevádzkach ako sú (elektrárne, teplárne, zlievárne, cementárne atď.). Spracovávame štúdie pre malé lokálne zdroje až po veľké priemyselné bloky a to v rozmedzí prietokov spalín od 20 000 - 3 000 000 m3/h.
štúdie čistenie spalín
03

ČISTENIE SPALÍN A ODPADOVÝCH PLYNOV


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na technológie na zníženie a odstránenie koncentrácie látok SOx, NOx, PCDD, PCDF, VOC a TZL v rôznych priemyselných prevádzkach ako sú (elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov, zlievárne, cementárne atď.). Spracovávame štúdie pre malé lokálne zdroje až po veľké priemyselné bloky a to v rozmedzí prietokov spalín od 10 000 - 3 000 000 m3/h. Ďalej sa zaoberáme štúdiami modernizáciou a zvýšenia aktivít existujúcich zdrojov.
Znižovanie koncentrácie ortuti zo spalín
04

ZNIŽOVANIE KONCENTRÁCIA ORTUTI ZO SPALÍN


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na technológie na zníženie a odstránenie koncentrácia ortuti zo spalín vznikajúcich pri spaľovaní hnedého uhlia vo v elektrárňach a teplárňach. Spracovávame štúdie pre malé lokálne zdroje až po veľké priemyselné bloky a to v rozmedzí prietokov spalín od 10 000 - 3 000 000 m3/h.
Priemyselné vysávače
05

PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na technológie priemyselného vysávanie a upratovacích technológií v rôznych priemyselných prevádzkach ako sú (elektrárne, teplárne, spaľovne odpadov, zlievárne, cementárne atď.). Ďalej sa zaoberáme štúdiami modernizáciou existujúcich jednotiek.
deodorizácia pachov
06

DEODORIZÁCIA PACHOV


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom v oblasti odstránenie nepríjemných zápachu v rôznych priemyselných prevádzkach a odvetviach. Jedná sa najmä o odstránenie látok typu (sírovodík - H2S, amoniak - NH3, merkaptány, prchavé látky a pod)
Hmliaca systémy pre zníženie prašnosti
07

HMLIACE SYSTÉMY PRE ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI


Zaoberáme sa štúdiami a poradenstvom zameraných na technológie pre zníženie vzduchom roznášané prašnosti pomocou vysokotlakového systému zahmlievaniu. Účelom "Zahmlievaniu" je zníženie prašnosti pri doprave a skladovaní paliva (napr. Uhlie, biomasa) a iných ďalších sypkých materiálov. Použitie vysokotlakového zahmlievanie je navrhnuté spravidla v presypoch pásovej dopravy tam, kde nie je možné z ekonomického alebo technického pohľadu vykonať priemyselné odsávanie.
Pneumatická doprava
08

PNEUMATICKÁ DOPRAVA SYPKÝCH MATERIÁLOV


Ponúkame zhotovenie štúdií, návrhu a poradenstvo v oblasti technológie pneumatickej dopravy sypkých materiálov. Zaoberáme sa nielen návrhom nových pneumatických dopravných systémov, ale aj posudzovaním a modernizáciou existujúcich pneumatických doprav. V súčasnej dobe je väčšina uhoľných elektrární a teplární, zlievarní a cementární vybavená, k odlúčeniu popolčeka a rôznych prachových podielov zo spalín, elektrostatickými filtrami.

Ukážka naších zariadení v paxi

G&G Partneři

Aluminium Cutting – ExactCut, s.r.o.

Dedusting of large casting blasters – Slévárna Kuřim, a.s.

Sme G&G Filtration

G&G se zabývá vývojem a výrobou produktů z oblasti průmyslového odsávání a filtrace vzduchu. G&G společně založili Ing. Radek Veselý a Ing. Miloš Gregor z důvodu jediného cíle a to výroby filtrační technologie pro mezinárodních trh.

Viac o nás

G&G filtration
filtrácia pre celý svet

G&G Výroba

Máme toho oveľa viac! Prezrite si náš katalog