CFD simulácie prúdenia

CFD simulácie prúdenia

CFD simulácie prúdenia

Pre dosiahnutie najvyššej kvality a spoľahlivosti našich zariadení spolupracujeme na veľmi blízke úrovni so spoločnosťou Fluidea, s.r.o. Táto spoločnosť pre nás spracováva CFD simulácie prúdenia vzduchu vo vnútri nami vyrábaných zariadení – pozri stránka naši partneri.

CFD Simulácia prúdenia vzduchu je pre nás prvoradý význam informácií o tom, že je filtračné zariadenie navrhnuté správne a optimálne. Len vďaka tejto informácii sme schopní garantovať, že nebude dochádzať dochádzať k nadmernému zaťažovaniu určitej časti filtračného bloku. Vďaka CFD simulácii dokážeme navrhnúť a vyrobiť filtračnú jednotku, ktorá má rovnomerné zaťaženie filtračných hadíc prachom v celom priereze filtračnej skrine. Navyšším prínosom spolupráce so spoločnosťou Fluidea je skutočnosť, že navrhnuté úpravy v praxi naozaj fungujú.

CFD simulácie prúdenia vzduchu používame aj u návrhu vstupných kanálov do nami vyrábaných výmenníkov spaliny - vzduch. Vďaka tejto simulácii sme schopní garantovať rovnomerné zaťaženie teplovýmenných trubkovnice spalinami. Nedochádza tak k preťažovaniu chladiča v určitej oblasti, ale naopak k dosiahnutiu maximálneho chladiaceho výkonu vďaka optimálnemu využitiu celej vykurovacej plochy.

Vďaka simuláciám prúdeniu vzduchu sme zoptimalizovali svoje multifunkčné odlučovače, odlučovače iskier, dýzy pre odsávanie nekonečných pásov v polygrafickom priemysle.

Vďaka CFD simuláciu sme zdokonalili systém regenerácie filtračného média pomocou pulzov tlakového vzduchu. Zistili sme, že bežný systém regenerácie (tvaru vstupnej dýzy filtračného rámu, poloha tlakovzdušných trubkovnice aj veľkosť otvorov pre regeneračné vzduch) nie je optimálne a spôsobuje vysoký odber tlakového vzduchu. Vďaka CFD optimalizácii regeneračného systému sme zvýšili efektivitu regenerácie filtračného média pri nižšej spotrebe tlakového vzduchu.