Aplikácie

Odsávanie v potravinárskych prevádzkach

Odsávanie v potravinárskych prevádzkach

Vysoko výkonné odsávanie v potravinárskych prevádzkach je veľmi dôležité pre zaistenie čistého pracovného prostredia. Prach šírený voľne do priestoru výrobných liniek môže byť zdrojom nečistôt a baktérií, ktoré sú v potravinárskej výrobe absolútne nežiaduce. Usadeniny potravinového prachu v zákutiach linky môžu tvoriť explóznou prostredia a tým aj nebezpeční pre výrobné pracovníkov. Hlavnými aplikáciami odsávanie potravinového prachu je odsávanie cukrového prachu, odsávanie múčneho prachu, odsávanie pri výrobe korenia, odsávanie baličky výrobkov. Najčastejšie aplikácií odsávanie v potravinárskych prevádzkach sú odsávanie navažovacích miest materiálu a násypiek zmesí.

Odsávanie potravinového prachu je možno riešiť centrálne za pomocou centrálnej filtračné jednotky a potrubného rozvodu k jednotlivým miestam odprašovanie. Miestne zdroje prachu je možné odsávať lokálne pomocou malých lokálnych filtračných jednotiek. Filtračné jednotky je líši v závislosti na tom, ak separovaný materiál slúži k ďalšiemu využitiu vo výrobe potravín, alebo končí v odpade. Filtračné jednotky aj kompletné odsávacie systémy vyrábame a dodávame v nerezovom prevedení s možnosťou čistenia a dezinfekcie odsávacieho potrubia.
Centrálne odsávanie potravinového prachu

Centrálne odsávanie potravinového prachu


V centrálnom odsávania potravinového prachu je použitá jedna centrálna a filtračná jednotka a s jednotlivými odprašovanými miestami je spojená systémom centrálneho odsávacieho potrubia. Odsávacie potrubie je v potravinárskych výrobách špecifické, pretože je tu kladený veľký dôraz na možnosti pravidelného čistenia a dezinfekcie. Prednostne používame nerezové potrubné rozvody sa spájaním pomocou rýchlosponou. Potravinový prach je vysoko výbušný, a to prevažne cukrový a múčnaté prach. Systém centrálneho odsávania tak musí byť vybavený bezpečnostnými prvkami pre uvoľnenie a zamedzenie prenosu explózie. Filtračné jednotky, ktoré prichádzajú do styku s produktom, ktorý je ďalej využívaný pre výrobný proces sú vyrobené z certifikovaného materiálu pre použitie v potravinárskom priemysle, a to kompletne vrátane filtračného materiálu i tesnenia.

Ašpirácie dopravných ciest obilia

Ašpirácie dopravných ciest obilia


Pre ašpiráciu dopravných ciest obilia, osev, šrotu používame lokálne – bodové filtre. Pomocou bodových filtračných jednotiek odsávania Redlery, závitovkové dopravníky i elevátory. Ide o systém filtrácie, kedy je odsatý prach vrátený späť do dopravnej cesty materiálu. Tieto filtre nemajú za úlohu separovať prach z dopravovaného produktu, ale len odprášiť dopravnú cestu. Bodový filter udržiava podtlak v dopravníku a tým dochádza k prisávanie vzduchu do vnútorného priestoru a tým je vylúčené šíreniu prachu do priestoru výrobnej haly. Bodové filtre G&G Local JET vyrábame v horizontálnom prevedení pre odprášenie Redler a závitovkových dopravníkov a vo vertikálnom prevedení pre odprášenie elevátorov. Výkony malých lokálnych filtrov sú od 900 m3/h až do 7 000 m3/h.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Ak plánujete rekonštrukciu ašpirácie dopravných ciest či realizáciu odsávanie potravinového prachu, ponúkame Vám spoluprácu pri vytvorení štúdie, projektovej dokumentácie, výroby filtračnej technológie i kompletnú realizáciu systému odprášenie. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.