Aplikácie

Odsávanie textilného prachu

Odsávanie textilného prachu

Textilný prach, respektíve textilné vlákna, rozdeľujeme na rastlinné vlákna, živočíšne vlákna a anorganické vlákna. Pre náš účel používame ďalej len textilný prach. Textilný prach vzniká pri výrobnom procese akékoľvek tkaniny. Výrobné postupy v textilnom priemysle možno rozdeliť do dvoch základných skupín: mechanické operácie (pradenie, tkanie, pletenie) a zušľachťovanie (spracovanie za mokra, kedy sa textíliám dodávajú hlavné úžitkové vlastnosti). K značným emisiám prachových častíc dochádza aj v priemyselných práčovniach, a to prevažne pri procese sušenia látok. Odsávanie a separácia textilného prachu bola predtým riešená centrálnymi odsávacími kanály umiestnenými v podlahe a vedúci vzduch do tzv prachových komôr. Tu bol prach odseparovanie a vzduch bol vypúšťaný do vonkajšieho prostredia.

Pre filtráciu či separáciu textilného prachu nemožno použiť konvenčné filtračné jednotky, keďže textilné vlákna majú tendenciu sa pri vzájomnom dotyku zhlukovať a vytvoriť deku. V konvenčné filtračné jednotke by zhluky textilných vlákien zaplnili priestor medzi filtračnými elementmi a došlo by k trvalému zaneseniu filtračnej jednotky. Textilný prach je separovaný pomocou rotačných filtrov, s kontinuálnou regeneráciou filtračného bubna vysávacím systémom.
Odsávanie textilného prachu

Dnešné systémy odsávanie textilného prachu


Odsávanie textilného prachu realizujeme pomocou centrálneho odsávacieho potrubia s pripojením k odsávacím zákrytom. Odsávacie potrubie sú hladké potrubné dielce spájané prírubami. Pre odsávanie textilného prachu nesmie byť použitý systém spájania potrubia pomocou nitov, alebo samorezných skrutiek. Každý ostrý hrot čnejúce do vnútornej časti potrubia by zapríčinil uspanie potrubia. Centrálnym odsávacím potrubím je prach vedený do rotačného filtra. Rotačný filtračný bubon je po svojom obvode vybavený filtračné textílií, na ktoré z vonkajšej strany dochádza k separácii textilných vlákien. Regenerácia filtračného bubna prebieha kontinuálne využitím nasávacieho systému prachu. Sacie kefy zregenerujú povrch rotačného bubna zakaždým otáčku bubna o 360°. Regeneračný systém bubnového filtra je tvorený vysokotlakovým ventilátorom a cyklónovým odlučovačom. Odvzdušnenie výduchu cyklónového odlučovača je vedené späť na sanie bubnového filtra.

Kontaktujte nás elektrofiltre

Poďme spolupracovať


Naši projektanti Vám radi spracujú projekt alebo štúdii na konkrétne zadanie. Pre zahájenie našej spolupráce nás kontaktujte.